Савет бяспекі Расіі - склад, паўнамоцтвы і дзейнасць

Савет Бяспекі Расійскай Федэрацыі

у справе падтрымання грамадзянскага міру і згоды ў краіне, аховы суверэнітэту
забеспячэння нацыянальных інтарэсаў і бяспекі асобы, грамадства і
міграцыйнай палітыкі.

№ 266-рп “Аб першачарговых мерах па забеспячэнні дзейнасці Савета
органаў і арганізацый, якія ажыццяўляюць функцыі ў галіне забеспячэння
ваеннай пагрозы, іншых унутраных і знешніх пагроз, выпрацоўка мер па іх
бяспецы.

• па ваеннай бяспецы;

пастаянных міжведамасных камісій Савета Бяспекі.

утварае наступныя працоўныя органы:

увядзенні і аб адмене ваеннага становішча;

мер у мэтах забеспячэння нацыянальнай бяспекі;

6 лютага 2020 г. Прэзідэнт падпісаў Федэральны закон «Аб унясенні
Расійскай Федэрацыі, яе незалежнасці і дзяржаўнай цэласнасці,
інфармацыйна-аналітычны цэнтр.

Федэрацыі» (з змен. Ад 28 снежня 2020 г.), а таксама Указам Прэзідэнта Расійскай
таксама каардынацыя дзейнасці федэральных і рэгіянальных уладаў у сферы

 Адобраныя агульнарасійскім
прапаноў Прэзідэнту Расійскай Федэрацыі аб мерах па папярэджанні і

На Савет Бяспекі, які заняў асаблівае месца ў сістэме

ж) ацэнка эфектыўнасці, распрацоўка крытэрыяў і паказчыкаў
памочнікаў, якія назначаюцца на пасаду і вызваляюцца ад пасады Прэзідэнтам
Расійскай Федэрацыі па прадстаўленні Сакратара Савета Бяспекі.

• па экалагічнай бяспецы;

Рады Бяспекі. У якасці асноўных працоўных органаў утвораны шэраг
і дзяржавы, ажыццяўляе апарат Рады Бяспекі. Акрамя таго, апарат

У наш час дзейнасць Рады Бяспекі Расійскай Федэрацыі
забеспячэнню «рэалізацыі функцый Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі па кіраванні
роўнымі правамі пры прыняцці рашэнняў, а іншыя яго чальцы ўдзельнічаюць у паседжаннях з

в) прагназаванне, выяўленне, аналіз і ацэнка ўнутраных

крытычнай інфармацыйнай інфраструктуры Расійскай Федэрацыі».

14 красавіка 2022 г. быў падпісаны Указ Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі №

Старшынёй навуковай рады па пасадзе з'яўляецца
бяспекі», Федэральным законам ад 28 чэрвеня 2014 г. № 172-Ф3 «Аб стратэгічным

і знешніх пагроз нацыянальнай бяспецы, ацэнка ваеннай небяспекі і

аб зацвярджэнні і ўдакладненні стратэгіі нацыянальнай бяспекі

забеспячэння тэхналагічнага суверэнітэту дзяржавы ў сферы развіцця
ўпраўлення стратэгічнай бяспекі, планавання і каардынацыі,
змяненняў у артыкул 15 Федэральнага закона «Аб бяспецы», якім
нейтралізацыі (у рэд. Указа Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі ад 28 снежня 2020
г. рэгулюецца Федэральным законам ад 28 снежня 2010 г. № 390-Ф3 «Пра
новыя інфекцыі.

аб мерах па папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый

У мэтах удасканалення навуковага забеспячэння дзейнасці
бяспекі і кантроль за яе рэалізацыяй;

Расійскай Федэрацыі ўвайшоў у склад Адміністрацыі Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі

У адпаведнасці з дадзенымі прававымі актамі выбудоўваецца дастаткова

г) падрыхтоўка Прэзідэнту Расійскай Федэрацыі прапаноў:

унутраных і знешніх пагроз (у рэд. Указа Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі ад 28
датычных забеспячэння нацыянальных інтарэсаў і бяспекі асобы, таварыства
Савета Бяспекі, які ў адпаведнасці з Палажэннем аб Савеце Бяспекі
нацыянальнай бяспекі;

выканаўчай улады і органамі выканаўчай улады суб'ектаў Расійскай
зацверджанаму Указам Прэзідэнта Расіі № 175 ад 7 сакавіка 2020 г., з'яўляюцца:

1) міжведамасныя камісіі Савета Бяспекі Расійскай

прадугледжаных заканадаўствам Расійскай Федэрацыі (у рэд. Указа Прэзідэнта
Савета Бяспекі пры Савеце Бяспекі Расійскай Федэрацыі ў 1993 г. была створана навуковая рада.

правам дарадчага голасу. У залежнасці ад зместу разгляданых пытанняў
уключаюцца ў склад Савета Бяспекі і выключаюцца з яго Прэзідэнтам
г. № 819);

най улады і органаў выканаўчай улады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі

• па інфармацыйнай бяспецы;

Расійскай Федэрацыі, зацверджаным Указам Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі ад 7
гарантавання нацыянальнай бяспекі краіны, ускладалася вырашэнне пытанняў па

Задачамі Савета Бяспекі згодна з палажэннем аб Савеце Бяспекі,
грамадзянскага міру і згоды ў краіне, аховы суверэнітэту Расійскай
і іншыя асобы.

а) забеспячэнне ўмоў для ажыццяўлення Прэзідэнтам Расійскай
суверэнітэту Расійскай Федэрацыі, яе незалежнасці

камісія Савета Бяспекі па пытаннях удасканалення дзяржаўнай

Федэрацыі;

2) часовыя міжведамасныя камісіі Рады Бяспекі.

Федэрацыі. У прыватнасці, у апараце Савета Бяспекі былі ўтвораны
дзейнасці федэральных органаў выканаўчай улады ў галіне забеспячэння нацыянальнай
Федэрацыі, яе незалежнасці і дзяржаўнай цэласнасці, прадухілення

е) каардынацыя дзейнасці федэральных органаў выканаўца-

Савет Бяспекі ў адпаведнасці са сваімі задачамі і функцыямі
снежня 2020 г. № 819);

Пастаянныя члены Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі валодаюць

і пераадоленню іх наступстваў; аб прымяненні спецыяльных эканамічных

Расійскай Федэрацыі, іншых канцэптуальных і дактрынальных дакументаў у

10 лютага 2022 г. Указам Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі створана Міжведамасная
Федэрацыі паўнамоцтваў у галіне забеспячэння нацыянальных інтарэсаў і
Савета Бяспекі і нарад па стратэгічным планаванні.

ліквідацыі надзвычайных сітуацый і пераадоленні іх наступстваў, аб прымяненні
спецыяльных эканамічных мер, аб увядзенні або адмене надзвычайных сітуацый, а
203 «Аб Міжведамаснай камісіі Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі па пытаннях

Пастаянныя члены Савета Бяспекі і члены Савета Бяспекі
сацыяльна-палітычнай стабільнасці ў грамадстве, абароне правоў і свабод грамадзян».

Федэрацыі рашэнняў Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі па пытаннях каардынацыі
па рэалізацыі прынятых Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі рашэнняў у галіне
садзейнічання кіраўніку дзяржавы ў рэалізацыі яго паўнамоцтваў па пытаннях
дзяржавы. Абноўлены Асноўны Закон павысіў значнасць Савета Бяспекі

• па праблемах стратэгічнага планавання.

статус, кіраўнікі (прадстаўнікі) навуковых арганізацый, а таксама асобныя
прадугледжваецца ўвядзенне пасады Намесніка Старшыні Савета
Федэрацыі ад 6 мая 2011 г. № 590 «Пытанні Савета Бяспекі Расійскай
задачы і функцыі ў адпаведнасці з заканадаўствам Расійскай Федэрацыі.

Бяспекі Расійскай Федэрацыі.

прадухілення ўнутраных і знешніх пагроз, стварэння ўмоў для эканамічнага

• па праблемах Садружнасці Незалежных Дзяржаў;

галасаваннем 1 ліпеня 2020 г. папраўкі да Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі замацавалі
бяспекі, захаванню дзяржаўнага суверэнітэту Расіі, падтрыманню
Сакратар Савета Бяспекі. Выкананне абавязкаў старшыні,

Акрамя таго, Савету Бяспекі даручаліся падрыхтоўка

б) фарміраванне дзяржаўнай палітыкі ў галіне забеспячэння нацыянальнай

Старшынёй Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі па пасадзе
547 аб утварэнні Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі.

бяспекі асобы, грамадства і дзяржавы, іншых відаў бяспекі,
вучоныя і спецыялісты.

• па грамадскай бяспецы;

25 жніўня 2020 г. створана Міжведамасная камісія Рада Бяспекі
Рады Бяспекі ажыццяўляе кантроль за рэалізацыяй федэральнымі органамі
які прызначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады Прэзідэнтам

Інфармацыйна-аналітычнае суправаджэнне дзейнасці Прэзідэнта
па пытаннях забеспячэння нацыянальных інтарэсаў Расійскай Федэрацыі ў Арктыцы.

Расійскай Федэрацыі. Сакратар Савета Бяспекі мае намеснікаў і

і дзяржаўнай цэласнасці (абзац уведзены Указам Прэзідэнта
Бяспекі Расійскай Федэрацыі» была зацверджана часовая структура апарата
грамадскіх пачатках.

да ўдзелу ў пасяджэннях Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі могуць прыцягвацца

Гісторыя стварэння, прававы статус, структура і асноўныя напрамкі дзейнасці

3 чэрвеня 1992 г. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі выдаў Указ №
Расійскай Федэрацыі ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Расійскай Федэрацыі
Расійскай акадэміі навук, галіновых акадэмій навук, якія маюць дзяржаўны
з'яўляецца кіраўнік дзяржавы - Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі. Прэзідэнт

аб мерах па падтрыманні грамадзянскага міру і згоды ў краіне, аб ахове
Міжведамасная камісія па пытаннях стварэння нацыянальнай сістэмы абароны ад
Расійскай Федэрацыі ад 28 снежня 2020 г. № 819);

планаванні ў Расійскай Федэрацыі», Палажэннем аб Савеце Бяспекі
росту і захаванні культурных і духоўна-маральных каштоўнасцей нашай краіны.

12 кастрычніка 2020 г. рашэннем кіраўніка дзяржавы сфарміравана

д) фарміраванне асноўных напрамкаў дзяржаўнай знешняй і ваеннай палітыкі;

намесніка старшыні і членаў навуковай рады ажыццяўляецца на

аб рэфармаванні існуючых або аб утварэнні новых дзяржаўных

З мая 2011 г. дзейнічаюць міжведамасныя камісіі:

Структурна апарат Рады Бяспекі складаецца з дэпартаментаў,

У склад навуковай рады ўключаюцца прадстаўнікі

У той жа дзень распараджэннем Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі
гарманічная структура, якая дае магчымасць вырашаць задачы, якія ставяцца кіраўніком
Расійскай Федэрацыі і Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі па пытаннях,
работай.

У 1992-1993 гг. былі вызначаны прававыя формы дзейнасці
дзейнасці ў галіне забеспячэння нацыянальнай бяспекі, а таксама рашэнняў
якія курыруюць рэферэнты апарата Савета Бяспекі.

фарміруе і ўзначальвае Савет Бяспекі Расійскай Федэрацыі і кіруе яго

Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі можа ўскласці на Савет Бяспекі іншыя
забеспячэнні нацыянальных інтарэсаў і нацыянальнай бяспекі, падтрыманні
дзяржавай, фарміраванню ўнутранай, знешняй і ваеннай палітыкі ў галіне

Апарат Рады Бяспекі ўзначальвае Сакратар Рады Бяспекі,

аб увядзенні, прадаўжэнні і аб адмене надзвычайнага становішча, а таксама аб
сакавіку 2020 г. № 175 «Аб некаторых пытаннях Савета Бяспекі Расійскай

• па бяспецы ў эканамічнай і сацыяльнай сферы;

роля Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі як структуры, створанай у мэтах
сферы забеспячэння нацыянальнай бяспекі і абароны;

Палажэнне аб Міжведамаснай камісіі Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі па бяспецы ў эканамічнай і сацыяльнай сферы

(Утв. Указам Прэзідэнта РФ ад 6 мая 2011 г. N 590)

I. Агульныя палажэнні

1. Міжведамасная камісія Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі па бяспецы ў эканамічнай і сацыяльнай сферы (далей - Камісія) створана ў мэтах рэалізацыі ўскладзеных на Савет Бяспекі Расійскай Федэрацыі (далей - Савет Бяспекі) задач па забеспячэнню нацыянальнай бяспекі ў эканамічнай і сацыяльнай сферы ў адпаведнасці з Федэральным законам ад 28 снежня 2010 г. N 390-ФЗ "Аб бяспецы" і Палажэннем аб Савеце Бяспекі Расійскай Федэрацыі.

2. Прававую аснову дзейнасці Камісіі складаюць Канстытуцыя Расійскай Федэрацыі, федэральныя канстытуцыйныя законы, федэральныя законы, указы і распараджэнні Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, Палажэнне аб Савеце Бяспекі Расійскай Федэрацыі, а таксама сапраўднае Палажэнне.

II. Функцыі Камісіі

3. На Камісію ўскладаюцца наступныя функцыі:

а) падрыхтоўка прапаноў і рэкамендацый Савету Бяспекі па фарміраванні дзяржаўнай палітыкі ў галіне забеспячэння нацыянальнай бяспекі ў эканамічнай і сацыяльнай сферы;

б) аналіз стану і перспектыў развіцця сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў краіне з пункту гледжання гарантавання нацыянальнай бяспекі ў эканамічнай і сацыяльнай сферы;

в) выяўленне ўнутраных і знешніх пагроз устойліваму развіццю Расійскай Федэрацыі, рэалізацыі стратэгічных нацыянальных прыярытэтаў у эканамічнай і сацыяльнай сферы, а таксама падрыхтоўка прапаноў і рэкамендацый Савету Бяспекі па іх нейтралізацыі;

г) ацэнка грашова-крэдытнай палітыкі і фінансавай сістэмы Расійскай Федэрацыі, стану і перспектыў развіцця галін эканомікі з пункту гледжання забеспячэння нацыянальнай бяспекі;

д) падрыхтоўка прапаноў і рэкамендацый Савету Бяспекі па каардынацыі дзейнасці федэральных органаў выканаўчай улады пры рашэнні аператыўных, сярэднетэрміновых і доўгатэрміновых задач забеспячэння нацыянальнай бяспекі ў эканамічнай і сацыяльнай сферы, а таксама па распрацоўцы і рэалізацыі канцэптуальных і дактрынальных дакументаў у гэтай сферы;

е) разгляд ва ўстаноўленым парадку праектаў федэральных (дзяржаўных) мэтавых праграм у галіне забеспячэння нацыянальнай бяспекі ў эканамічнай і сацыяльнай сферы, ацэнка эфектыўнасці іх рэалізацыі, падрыхтоўка адпаведных прапаноў і рэкамендацый Савету Бяспекі;

ж) аналіз і прагназаванне ходу рэалізацыі Стратэгіі нацыянальнай бяспекі Расійскай Федэрацыі да 2020 года і іншых дакументаў стратэгічнага планавання па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Камісіі, падрыхтоўка адпаведных прапаноў і рэкамендацый Савету Бяспекі;

з) удзел у падрыхтоўцы прапаноў і рэкамендацый Савету Бяспекі па прымяненні спецыяльных эканамічных мер у мэтах забеспячэння нацыянальнай бяспекі, а таксама па распрацоўцы крытэрыяў і паказчыкаў забеспячэння нацыянальнай бяспекі;

і) аналіз эфектыўнасці працы федэральных органаў выканаўчай улады і органаў выканаўчай улады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі па выкананні рашэнняў Савета Бяспекі, накіраваных на забеспячэнне нацыянальнай бяспекі ў эканамічнай і сацыяльнай сферы, падрыхтоўка адпаведных прапаноў і рэкамендацый Савету Бяспекі;

к) падрыхтоўка прапаноў і рэкамендацый Савету Бяспекі па распрацоўцы праектаў нарматыўных прававых актаў, накіраваных на забеспячэнне нацыянальнай бяспекі ў эканамічнай і сацыяльнай сферы;

л) арганізацыя правядзення па даручэнні Савета Бяспекі экспертызы праектаў рашэнняў федэральных органаў выканаўчай улады і органаў выканаўчай улады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі па пытаннях гарантавання нацыянальнай бяспекі ў эканамічнай і сацыяльнай сферы.

III. Парадак фармавання і дзейнасці Камісіі

4. У склад Камісіі ўваходзяць прадстаўнікі федэральных органаў дзяржаўнай улады, органаў дзяржаўнай улады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі, іншых дзяржаўных органаў, органаў мясцовага самакіравання, а таксама арганізацый (далей - органы і арганізацыі), у тым ліку па ўзгадненню.

Персанальны склад Камісіі зацвярджаецца па ўяўленнях кіраўнікоў органаў і арганізацый, прадстаўнікі якіх уваходзяць у яе склад.

5. Старшыня Камісіі мае намеснікаў. Старшыня Камісіі арганізуе працу Камісіі, размяркоўвае абавязкі паміж сваімі намеснікамі і іншымі членамі Камісіі, вызначае склад удзельнікаў пасяджэнняў Камісіі і вядзе яе пасяджэнні, у выпадку неабходнасці ўносіць у парадак дня пасяджэнняў Камісіі дадатковыя пытанні, узаемадзейнічае па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Камісіі, з кіраўнікамі органаў і арганізацый.

У адсутнасць старшыні Камісіі ягоныя абавязкі выконвае адзін з намеснікаў старшыні Камісіі.

Сакратар Камісіі падрыхтоўвае матэрыялы да пасяджэнняў Камісіі, вядзе пратаколы пасяджэнняў, ажыццяўляе неабходную перапіску ў працэсе падрыхтоўкі пасяджэнняў Камісіі, складае спісы запрошаных на яе пасяджэнні асоб.

Старшыня Камісіі, яго намеснікі і іншыя члены Камісіі ажыццяўляюць сваю дзейнасць на грамадскіх пачатках.

6. Камісія для ажыццяўлення сваіх функцый мае права:

а) узаемадзейнічаць па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Камісіі, з самастойнымі падраздзяленнямі Адміністрацыі Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, з адпаведнымі органамі і арганізацыямі, запытваць і атрымліваць ад іх ва ўстаноўленым парадку неабходныя матэрыялы і інфармацыю;

б) карыстацца ва ўстаноўленым парадку банкамі і базамі даных Адміністрацыі Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі і федэральных органаў дзяржаўнай улады;

в) выкарыстоўваць дзяржаўныя, у тым ліку ўрадавыя, сістэмы сувязі і камунікацыі;

г) прыцягваць ва ўстаноўленым парадку для ажыццяўлення аналітычных і экспертных работ вучоных і спецыялістаў;

д) падрыхтоўваць прапановы аб заключэнні ва ўстаноўленым парадку дагавораў з навукова-даследчымі арганізацыямі, установамі і спецыялістамі на выкананне работ і правядзенне даследаванняў у галіне забеспячэння бяспекі грамадства і дзяржавы ў эканамічнай і сацыяльнай сферы;

е) абагульняць і прадстаўляць у Савет Бяспекі інфармацыю па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Камісіі.

7. Праца Камісіі ажыццяўляецца на планавай аснове.

8. Пасяджэнні Камісіі праводзяцца не радзей як адзін раз у квартал. Пры неабходнасці могуць праводзіцца пазачарговыя пасяджэнні Камісіі.

Прысутнасць на паседжанні Камісіі яе чальцоў абавязковая. Яны не маюць права дэлегаваць свае паўнамоцтвы іншым асобам. У выпадку адсутнасці члена Камісіі на пасяджэнні ён мае права выказаць сваё меркаванне па разглядаемых пытаннях у пісьмовым выглядзе.

9. Члены Камісіі маюць роўныя правы пры абмеркаванні пытанняў, якія разглядаюцца на пасяджэнні Камісіі. Рашэнні Камісіі прымаюцца большасцю галасоў прысутных на пасяджэнні членаў Камісіі і афармляюцца пратаколам, які падпісваюць старшыня Камісіі (старшынствуючы на ​​пасяджэнні Камісіі) і сакратар Камісіі.

У выпадку нязгоды з прынятым рашэннем член Камісіі мае права выкласці ў пісьмовым выглядзе сваё меркаванне, якое падлягае абавязковаму далучэнню да пратакола пасяджэння.

10. Пратакол пасяджэння Камісіі (выпіска з пратакола, зацверджаная старшынствуючым на пасяджэнні Камісіі) накіроўваецца ў адпаведныя органы і арганізацыі для разгляду з наступным паведамленнем Камісіі аб яго выніках і пры неабходнасці аб прынятых мерах.

11. Інфармацыйна-аналітычнае і арганізацыйна-тэхнічнае забеспячэнне дзейнасці Камісіі ажыццяўляе апарат Савета Бяспекі, а таксама пры неабходнасці - органы і арганізацыі, прадстаўнікі якіх уваходзяць у склад Камісіі.

забеспячэння нацбяспекі і кантроль за яе рэалізацыяй, прагназаванне,
выпрацоўка мер па іх нейтралізацыі, фарміраванне асноўных напрамкаў дзяржаўнай
пастаянных членаў Савета бяспекі - Старшыня ГД Вячаслаў Валодзін
эканамічных мер, увядзенні, прадаўжэнні або адмене надзвычайнага становішча, а таксама аб увядзенні або адмене ваеннага становішча; аб рэфармаванні існуючых
паўнамоцтваў таксама вызначыць кіраўнік дзяржавы. Акрамя таго, як паказана ў законапраекце, намеснік Старшыні Рады ББ будзе ўваходзіць у лік сталых чальцоў Рады
Старшыні Рады Бяспекі. Згодна з унесеным дакументам, ён будзе прызначацца на пасаду і вызваляцца ад яе Прэзідэнтам Расіі. Яго
Затулін
грамадзяне Расіі, якія не маюць грамадзянства замежнай дзяржавы або віду на жыхарства.
Сярод Дума ў прыярытэтным парадку разгледзіць папраўкі ў Федэральны закон «Аб бяспецы», якімі мяркуецца ўвядзенне ў структуры Савета бяспекі новай
абавязковыя для выканання дзяржаўнымі органамі і службовымі асобамі.

Хто яго ўзначальвае?

Савет бяспекі ўзначальвае і фарміруе Прэзідэнт Расіі. У яго таксама ўваходзяць сакратар Савета бяспекі,

Затулін Канстанцін Фёдаравіч
дарадчым органам, якія ажыццяўляюць падрыхтоўку рашэнняў Прэзідэнта РФ па пытаннях забеспячэння бяспекі, арганізацыі абароны, ваеннага будаўніцтва,

.Рада Бяспекі таксама актыўна ўзаемадзейнічае з экспертнай, навуковай супольнасцю: у яго рамках дзейнічае
абароннай вытворчасці, ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва РФ з замежнымі
Анішчанкам
Глядзіце таксама
ВНУ, навукоўцы і спецыялісты. У навуковую раду, напрыклад, уваходзяць Першыя
пасады – намесніка Старшыні Рады Бяспекі РФ. Іх аўтарам стаў
і Першы
Дэпутат Дзяржаўнай Думы абраны па выбарчай акрузе 0206 (Тушынскі - г. Масква)
знешняй і ваеннай палітыкі, ацэнка эфектыўнасці федэральных органаў.

Анішчанка Генадзь Рыгоравіч
Генадзь Рыгоравіч
Прэзідэнт РФ Уладзімір Пуцін.

законапраектам?Прапануецца
прапановамі?

Рашэнні Савета Бяспекі прымаюцца на яго пасяджэннях пастаяннымі членамі. Пасля зацвярджэння Прэзідэнтам, якія ўступілі ў сілу рашэнні
Дэпутат Дзяржаўнай Думы абраны па выбарчай акрузе № 50 (Сочынскі - Краснадарскі край)

Што такое Савет бяспекі?

У адпаведнасці з Законам «Аб бяспецы», Савет бяспекі «з'яўляецца канстытуцыйным
Навуковая рада, куды ўваходзяць прадстаўнікі РАН, кіраўнікі навуковых арганізацый,
ці аб утварэнні новых дзяржаўных органаў і арганізацый.

Што далей адбываецца з гэтымі
пастаянныя члены і члены Савета Бяспекі. Імі могуць быць выключна
дзяржавамі, па іншых пытаннях, звязаных з абаронай канстытуцыйнага ладу,
таксама рыхтуе Прэзідэнту прапановы аб мерах па папярэджанні і ліквідацыі
намесніка старшыні Камітэта па справах СНД, еўразійскай інтэграцыі і сувязях
таго, у яго задачы ўваходзіць фарміраванне дзяржаўнай палітыкі ў галіне
намеснік Старшыні Камітэта па адукацыі і навуцы Генадзь Анішчанка
надзвычайных сітуацый і пераадоленні іх наступстваў; аб прымяненні спецыяльных
Бяспекі.

увядзенне новай пасады ў структуры Савета бяспекі - намесніка
з суайчыннікамі Канстанцін Затулін
суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці РФ, а таксама па пытаннях міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне забеспячэння бяспекі ».

Акрамя
выяўленне, аналіз і ацэнка, ацэнка ваеннай небяспекі і ваеннай пагрозы,
.

Што прапануецца змяніць новым
выканаўчай уладзе ў галіне гарантавання нацыянальнай бяспекі.

Савет Бяспекі
Канстанцін Фёдаравіч

У бліжэйшы час Дзяржаўная

Бяспекі пры рашэнні ўскладзеных на Савет Бяспекі задач.

Намеснік Старшыні Савета Бяспекі назначаецца на пасаду і
дзяржаўнай улады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі, іншымі дзяржаўнымі
назначэнні ў мэтах забеспячэння нацыянальнай бяспекі;
аб ходзе рэалізацыі дзяржаўнай антынаркатычнай палітыкі;
аб стане ваеннага і ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва Расійскай
Бяспекі і членамі Савета Бяспекі, а таксама з іншымі службовымі
арганізацыі ўзаемадзеяння федэральных органаў дзяржаўнай улады, органаў
міжнароднага права, міжнародныя дагаворы Расійскай Федэрацыі, федэральныя
і ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва Расійскай Федэрацыі з замежнымі

Палажэнне аб Савеце Бяспекі Расійскай Федэрацыі

галіны забеспячэння нацыянальнай бяспекі, па распрацоўцы і ўдакладненні
заключэнняў для разгляду на пасяджэннях Савета Бяспекі;

т) запытвае і атрымлівае ва ўстаноўленым парадку ад самастойных
скасоўвае міжведамасныя камісіі Савета Бяспекі, а таксама зацвярджае
сацыяльна-эканамічнага развіцця Расійскай Федэрацыі праводзяцца нарады па
прынятых Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі рашэнняў у галіне забеспячэння
Савета Бяспекі або пратаколамі аператыўных нарад Савета Бяспекі і
органаў пры Прэзідэнце Расійскай Федэрацыі .

11. Пасяджэнні Савета Бяспекі праводзяцца на рэгулярнай аснове ў
зборнік аб сваёй дзейнасці.

36. Дзейнасць Рады Бяспекі забяспечваецца Адміністрацыяй
сталымі чальцамі Рады Бяспекі простай большасцю галасоў ад агульнага
ў адпаведныя органы і арганізацыі для разгляду з наступным
дактрынальных дакументаў у вобласці забеспячэння нацыянальнай бяспекі і
Старшыні Рады Бяспекі і памагатымі Намесніка Старшыні Рады
дзейнасці Рады Бяспекі.

31. Рашэнні міжведамасных камісій Савета Бяспекі накіроўваюцца
Федэрацыі з замежнымі дзяржавамі, а таксама міжнароднага супрацоўніцтва ў
самакіраванні, ад арганізацый і службовых асоб матэрыялы, неабходныя для
Бяспекі па пасадзе. Намеснік Старшыні Савета Бяспекі і
Савета Бяспекі, членамі Савета Бяспекі, іншымі прадстаўнікамі
органамі дзяржаўнай улады, органамі дзяржаўнай улады суб'ектаў
бяспекі, якія патрабуюць прыняцця кіраўнічых рашэнняў, Старшыня Савета
палітыкі;

е) каардынацыя дзейнасці федэральных органаў выканаўчай улады і
Расійскай Федэрацыі;

і) удзельнічае ў фарміраванні дзяржаўнай кадравай палітыкі, палітыкі
канстытуцыйныя законы, Федэральны закон ад 28 снежня 2010 г. N 390-ФЗ
суб'ектаў Расійскай Федэрацыі, іншых дзяржаўных органаў пры разглядзе
дзейнасці пастаянных членаў Савета Бяспекі і членаў Савета Бяспекі
планамі, якія зацвярджаюцца Старшынёй Савета Бяспекі.

Парадак дня аператыўных нарад Савета Бяспекі і склад
бяспекі;

л) прадстаўляе Савету Бяспекі прапановы па каардынацыі
самакіравання, арганізацыямі, грамадскімі аб'яднаннямі, органамі
федэральных органаў выканаўчай улады, органаў выканаўчай улады
прыняцці рашэнняў.

Члены Савета Бяспекі прымаюць удзел у пасяджэннях Савета
бяспекі і ажыццяўлення кантролю дзейнасці федэральных органаў
Расійскай Федэрацыі, іншых канцэптуальных і дактрынальных дакументаў у галіне
міжведамасных рабочых груп;

н) уносіць прапановы аб заключэнні ад імя Адміністрацыі Прэзідэнта
нацыянальнай бяспекі;
аб каардынацыі дзейнасці федэральных органаў выканаўчай улады і
колькасці прысутных пастаянных членаў Савета Бяспекі.

Пастаянныя члены Савета Бяспекі валодаюць роўнымі правамі пры
Бяспецы, а таксама ўносіць Кіраўніку Адміністрацыі Прэзідэнта Расійскай
выпадку неабходнасці могуць праводзіцца пазачарговыя пасяджэнні Савета
забеспячэння нацыянальнай бяспекі, арганізацыі абароны, у тым ліку
выканаўчай улады ў галіне забеспячэння нацыянальнай бяспекі і
нацыянальнай бяспекі ў адпаведнасці з яго паўнамоцтвамі;

ж) ажыццяўляе па рашэнню Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі кантроль за
матэрыялаў да пасяджэнняў і аператыўных нарад Савета Бяспекі;

ж) ажыццяўляе кантроль за выкананнем рашэнняў Савета Бяспекі, а
нацыянальнай бяспекі;

в) распрацоўка і ўдакладненне крытэрыяў і паказчыкаў забеспячэння
актаў Расійскай Федэрацыі па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Савета
ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва Расійскай Федэрацыі з замежнымі
пры вырашэнні ўскладзеных на Савет Бяспекі задач;

в) узгадняе прадстаўляюцца Прэзідэнту Расійскай Федэрацыі:
штогадовы даклад аб стане нацыянальнай бяспекі і мерах па яе
сакратарыята Намесніка Старшыні Савета Бяспекі, а таксама прапановы
Савета Бяспекі.

24. Сакратар Савета Бяспекі з'яўляецца службовай асобай,
дзяржаўнай улады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі, органаў мясцовай
бяспекі, а таксама работу па ажыццяўленні кантролю за іх рэалізацыяй,
Сакратара Савета Бяспекі.

Арганізацыю падрыхтоўкі пасяджэнняў Савета Бяспекі і праектаў яго
часовыя міжведамасныя камісіі Савета Бяспекі і навуковая рада пры
Расійскай Федэрацыі.

Сакратар Рады Бяспекі арганізуе працу Рады Бяспекі і
дзяржаўнай улады замежных дзяржаў і міжнароднымі арганізацыямі;
выступае з тлумачэннямі прынятых Саветам Бяспекі рашэнняў;

д) прадстаўляе Савету Бяспекі прапановы па ўдасканаленню
напрамках дзейнасці Урада Расійскай Федэрацыі;

м) разгляд штогадовых дакладаў аб выніках і асноўных
асобамі;

і) удзельнічае ў выпрацоўцы і рэалізацыі знешнепалітычнага курсу
каардынацыю дзейнасці пастаянных членаў Савета Бяспекі і членаў Савета
распараджэння і давацца даручэнні Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі.

16. Якія ўступілі ў сілу рашэнні Савета Бяспекі абавязковыя для
замежнымі дзяржавамі;

е) разгляд праектаў заканадаўчых і іншых нарматыўных прававых
нарад.

Па рашэнню Старшыні Савета Бяспекі могуць праводзіцца
пасяджэнні Савета Бяспекі могуць прыцягвацца іншыя асобы.

13. Рашэнні Савета Бяспекі прымаюцца на яго пасяджэнні
Федэрацыі паўнамоцтваў у галіне забеспячэння нацыянальнай бяспекі;

б) фарміраванне дзяржаўнай палітыкі ў галіне забеспячэння
Старшынёй Савета Бяспекі), якім па пасадзе з'яўляецца Прэзідэнт
дзяржаўнай улады, органаў дзяржаўнай улады суб'ектаў Расійскай
стратэгічнаму планаванню, а таксама іншых мерапрыемстваў, якія праводзяцца ў рамках
даручэнні Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі выязныя нарады;

е) каардынуе працу федэральных органаў выканаўчай улады і
Расійскай Федэрацыі;

к) праводзіць па даручэнні Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі мерапрыемствы,
планаванні вызначаюцца Старшынёй Рады Бяспекі.

Рашэнні, прынятыя на нарадах па стратэгічным планаванні,
канстытуцыйным дарадчым органам, які ажыццяўляе падрыхтоўку рашэнняў
бяспекі;
аб зацвярджэнні і ўдакладненні стратэгіі нацыянальнай бяспекі
нацыянальнай бяспекі;

б) уносіць Старшыні Савета Бяспекі прапановы па каардынацыі
кіраўніцтва дзейнасцю якіх ажыццяўляе Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі;

н) арганізацыя навуковых даследаванняў па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю
членамі Савета Бяспекі і членамі Савета Бяспекі;
удзельнічае ў падрыхтоўцы федэральных (дзяржаўных) мэтавых праграм і
іншых дакументаў у галіне забеспячэння нацыянальнай бяспекі;
прадстаўляе Савет Бяспекі ва ўзаемаадносінах з федэральнымі
аб вызваленні іх ад пасады.

22. Інфармацыйна-аналітычная і арганізацыйна-тэхнічная
нарада Савета Бяспекі, як правіла, адзін раз у тыдзень.

Аператыўныя нарады Савета Бяспекі праводзяцца ў адпаведнасці з
бяспекай;

р) удзельнічае ў пасяджэннях калегій, ваенных саветаў, у нарадах
Сакратара Савета Бяспекі.

Арганізацыю падрыхтоўкі аператыўных нарад Савета Бяспекі і
выкананнем яго ўказанняў і даручэнняў у сферы забеспячэння нацыянальнай
падрыхтоўку прапаноў і рэкамендацый Савету Бяспекі па асноўных
Сакратар Савета Бяспекі ўваходзяць у лік пастаянных членаў Савета
Бяспекі.

35. Савет Бяспекі на рэгулярнай аснове выдае інфармацыйны
дзейнасці Савета Бяспекі і прадстаўляе іх Старшыні Савета
імі пытанняў забеспячэння нацыянальнай бяспекі;

л) запытвае і атрымлівае ва ўстаноўленым парадку ад самастойных
Савеце Бяспекі Расійскай Федэрацыі.

27. Міжведамасныя камісіі Савета Бяспекі могуць стварацца па
Бяспецы.

Арганізацыйна-тэхнічнае забеспячэнне пасяджэнняў і аператыўных
непасрэдна Прэзідэнту Расійскай Федэрацыі.

Намеснік Старшыні Рады Бяспекі арганізуе ўзаемадзеянне
бяспекі;

з) удзельнічае ў выпрацоўцы і рэалізацыі знешнепалітычнага курса
ад пасады Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі.

Сакратар Савета Бяспекі падпарадкоўваецца непасрэдна Прэзідэнту
Федэрацыі Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі, Апарату Дзяржаўнай
Бяспекі з правам дарадчага голаса.

14. У мэтах абмеркавання бягучых пытанняў забеспячэння нацыянальнай
выканаўчай улады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі ў сферы забеспячэння
Бяспекі.

10. Дзейнасць Савета Бяспекі ажыццяўляецца ў форме пасяджэнняў і
Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, а па пытаннях, якія аднесены гэтым Палажэннем
ажыццяўлення дзейнасці Савета Бяспекі і апарата Савета Бяспекі;

у) выступае з тлумачэннямі прынятых Саветам Бяспекі рашэнняў;

ф) прадстаўляе Прэзідэнту Расійскай Федэрацыі:
праект палажэння аб Савеце Бяспекі, узгоднены з Намеснікам
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з палажэннямі аб гэтых камісіях.

34. Навуковую раду пры Радзе Бяспекі ажыццяўляе
(далей — Намеснік Старшыні Рады Бяспекі);

в) Сакратар Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі (далей -
стратэгіі нацыянальнай бяспекі Расійскай Федэрацыі, іншых канцэптуальных і
ўдзельнікаў вызначаюцца Старшынёй Савета Бяспекі па прадстаўленні
і ажыццяўленні кантролю дзейнасці федэральных органаў выканаўчай улады
кіруе апаратам Савета Бяспекі.

25. Сакратар Савета Бяспекі:

а) інфармуе Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі аб стане нацыянальнай
праграм у галіне забеспячэння нацыянальнай бяспекі і ажыццяўленне
Бяспекі, якія ажыццяўляюць каардынацыю дзейнасці адпаведных
бяспекі;

ж) ацэнка эфектыўнасці, распрацоўка крытэрыяў і паказчыкаў
нацыянальнай бяспекі, у тым ліку:
ацэнка эфектыўнасці работы па рэалізацыі дакументаў стратэгічнага
ў галіне дзяржаўнай службы ў інтарэсах забеспячэння нацыянальнай бяспекі;

к) удзельнічае ў пасяджэннях калегій, ваенных саветаў, у нарадах
прыцягвае для выканання асобных работ вучоных і спецыялістаў, у тым ліку на
Савета Бяспекі дакументаў, матэрыялаў і прапаноў па пытаннях
склад зацвярджаюцца Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі па прадстаўленні Сакратара
разгляду і пры неабходнасці аб прынятых мерах.

32. Інфармацыйна-аналітычнае і арганізацыйна-тэхнічнае
ў адпаведнасці з планамі, як правіла ўзгодненымі па тэматыцы з планамі
нацыянальных прыярытэтаў;
каардынацыя дзейнасці па распрацоўцы ў федэральных акругах дакументаў
напрамках дзейнасці федэральных органаў выканаўчай улады,
Федэрацыі:
праводзіць рабочыя нарады з пастаяннымі членамі Савета Бяспекі,
Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі па пытаннях забеспячэння нацыянальнай
Федэрацыі, іншых дзяржаўных органаў, а таксама выязныя нарады;
праводзіць нарады па стратэгічным планаванні з пастаяннымі
планавання, праектаў рашэнняў федэральных органаў дзяржаўнай улады і
органаў дзяржаўнай улады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі па пытаннях
уступаюць у сілу пасля іх зацвярджэння Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі.

У мэтах рэалізацыі рашэнняў Савета Бяспекі могуць выдавацца ўказы,
развіццё інфармацыйнага грамадства ў Расійскай Федэрацыі;
аб дзейнасці федэральных органаў выканаўчай улады і органаў
забеспячэнне дзейнасці міжведамасных камісій Савета Бяспекі
Бяспекі Расійскай Федэрацыі (далей - Савет Бяспекі) з'яўляецца
ўлады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі ў сувязі з надзвычайнымі сітуацыямі;

м) каардынуе правядзенне навукова-даследчых работ, падрыхтоўку федэральных
Федэрацыі) прадстаўлення па кандыдатурах для прызначэння на пасаду работнікаў
органаў, органаў мясцовага самакіравання, арганізацый, грамадскіх аб'яднанняў
і памочнікі Намесніка Старшыні Савета Бяспекі прызначаюцца на
камісій Савета Бяспекі і навуковай рады пры Радзе Бяспекі
навуковай рады пры Радзе Бяспекі ажыццяўляе апарат Рады
сумесныя паседжанні Рады Бяспекі і дарадчых і кансультатыўных
стратэгічнаму планаванню з сталымі чальцамі Рады Бяспекі і
Старшыні Рады Бяспекі або Сакратара Рады Бяспекі стварае і
міжнароднымі арганізацыямі.

20. Намеснік Старшыні Савета Бяспекі ажыццяўляе
Бяспеку і сакратарыята Намесніка Старшыні Савета Бяспекі.

Кіраўнік сакратарыята Намесніка Старшыні Рады Бяспекі
ажыццяўлення сваіх паўнамоцтваў;

м) утварае ў межах сваіх паўнамоцтваў пастаянныя і часовыя
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з палажэннямі аб гэтых камісіях.

33. Часовыя міжведамасныя камісіі Савета Бяспекі могуць
прадстаўляць такія праекты Прэзідэнту Расійскай Федэрацыі;

п) удзельнічае ў фармаванні дзяржаўнай кадравай палітыкі, палітыкі
Рады Бяспекі.

26. Савет Бяспекі ў адпаведнасці са сваімі задачамі і функцыямі
пратаколы пасяджэнняў.

29. Міжведамасныя камісіі Савета Бяспекі ажыццяўляюць
галіны забеспячэння бяспекі;
аб стане інфармацыйнай бяспекі Расійскай Федэрацыі і аб
нацыянальнай бяспецы;

г) ажыццяўленне стратэгічнага планавання ў галіне забеспячэння
вызваляецца ад пасады Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі.

Намеснік Старшыні Рады Бяспекі падпарадкоўваецца
таксама ажыццяўляе кантроль за іх выкананнем;

п) ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы, ускладзеныя на яго Старшынёй
умацаванню;
праекты палажэнняў аб Савеце Бяспекі і аб апараце Савета
стане нацыянальнай бяспекі і мерах па яе ўмацаванню;

л) разгляд штогадовага Зводнага даклада аб выніках і асноўных
прававых актаў Расійскай Федэрацыі, а таксама ў падрыхтоўцы праектаў указаў,
органаў выканаўчай улады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі па рэалізацыі
ўвядзенні і аб адмене ваеннага становішча;
аб рэфармаванні існуючых або аб утварэнні новых дзяржаўных
нарады па стратэгічным планаванні з пастаяннымі членамі Савета
Расійскай Федэрацыі, іншымі дзяржаўнымі органамі, органамі мясцовага
стане нацыянальнай бяспекі і мерах па яе ўмацаванню, узгоднены з
дзейнасці федэральных органаў выканаўчай улады ў галіне забеспячэння
стратэгічнага планавання;

д) удзел у рэалізацыі асноўных напрамкаў дзяржаўнай знешняй і
Савета Бяспекі.

Арганізацыйна-тэхнічнае і дакументацыйнае забеспячэнне дзейнасці
службовыя абавязкі паміж кіраўніком сакратарыята Намесніка
ў галіне гарантавання бяспекі;

з) арганізацыя распрацоўкі федэральных (дзяржаўных) мэтавых
планамі, якія зацвярджаюцца Старшынёй Савета Бяспекі.

Парадак дня і склад удзельнікаў нарад па стратэгічным
выканаўчай уладзе і органаў выканаўчай улады суб'ектаў Расійскай
мер, што прымаюцца па процідзеянні тэрарызму і экстрэмізму;
аб ваеннай небяспецы і ваеннай пагрозе;
аб распрацоўцы, вытворчасці і ўкараненні сучасных відаў узбраення,
дзяржавы, грамадскай бяспекі, экалагічнай бяспекі,
ажыццяўляе Намеснік Старшыні Савета Бяспекі або Сакратар Савета
Расійскай Федэрацыі.

18. У мэтах падрыхтоўкі рашэнняў Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі па
пасяджэннях і аператыўных нарадах Савета Бяспекі, нарад па
прадстаўленні Намесніка Старшыні Савета Бяспекі.

21. Намеснік Старшыні Савета Бяспекі размяркоўвае
сакавіка 2020 г. N 175)

1. Савет
дзейнасці часовых міжведамасных камісій Савета Бяспекі
аб'яднаннямі, органамі дзяржаўнай улады замежных дзяржаў і
Бяспекі ў адпаведнасці з рашэннямі Старшыні Савета Бяспекі.

28. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі па прадстаўленні Намесніка
органаў выканаўчай улады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі па падрыхтоўцы
Канстытуцыя Расійскай Федэрацыі, агульнапрызнаныя прынцыпы і нормы
бяспекі.

2. Прававую аснову дзейнасці Савета Бяспекі складаюць
(дзяржаўных) мэтавых праграм у галіне забеспячэння нацыянальнай
, а таксама пытанняў міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне забеспячэння
Расійскай Федэрацыі (далей - навуковая рада пры Савеце Бяспекі);

д) у мэтах падрыхтоўкі пасяджэнняў Савета Бяспекі і аператыўных
воінскіх фарміраванняў і органаў, планавання іх прымянення, пытанняў
воінскіх фарміраванняў і органаў, у тым ліку з прыцягненнем дзяржаўных
і правядзення, вызначаюцца Старшынёй Савета Бяспекі па прадстаўленню
забеспячэння нацыянальнай бяспекі, а таксама падрыхтоўку адпаведных
іх склад па пасадам зацвярджаюцца Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі.

Інфармацыйна-аналітычнае і арганізацыйна-тэхнічнае забеспячэнне
навукова-метадалагічнае забеспячэнне дзейнасці Савета Бяспекі і яго
дзейнасці федэральных органаў выканаўчай улады і органаў выканаўчай
працоўных органаў.

Рашэнні навуковай рады пры Радзе Бяспекі носяць рэкамендацыйны
Бяспекі;

ж) падрыхтоўка праектаў указаў і распараджэнняў Прэзідэнта Расійскай
Бяспекі;

г) у адпаведнасці з даручэннямі і ўказаннямі Прэзідэнта Расійскіх
суб'ектаў

Расійскай Федэрацыі, іншых дзяржаўных органаў, а таксама па
Старшыні Рады Бяспекі;

х) ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы, ускладзеныя на яго Старшынёй, які
забяспечвае рэалізацыю ўскладзеных на Савет Бяспекі задач і функцый.

Сакратар Савета Бяспекі назначаецца на пасаду і вызваляецца
распараджэнні і давацца даручэнні Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі.

19. Намеснік Старшыні Савета Бяспекі ажыццяўляе
членамі Савета Бяспекі.

Нарады па стратэгічным планаванні праводзяцца ў адпаведнасці з
дзяржавамі, па іншых пытаннях, звязаных з абаронай канстытуцыйнага ладу,
бяспекі;

б) правядзенне стратэгічнай ацэнкі на аснове аналізу інфармацыі:
аб ходзе рэалізацыі асноўных напрамкаў дзяржаўнай палітыкі ў
распараджэнняў і даручэнняў Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі ў галіне забеспячэння
ў галіне гарантавання нацыянальнай бяспекі;

е) удзельнічае ў разглядзе праектаў заканадаўчых і іншых нарматыўных
федэральнага бюджэту, накіраваных на забеспячэнне нацыянальнай абароны і
мэтах рэалізацыі рашэнняў, прынятых на такіх нарадах, могуць выдавацца ўказы,
дагаворнай аснове;

н) арганізуе разгляд праектаў заканадаўчых і іншых нарматыўных
Сакратар Савета Бяспекі);

г) пастаянныя члены Савета Бяспекі і члены Савета Бяспекі.

8. Пастаянныя члены Савета Бяспекі ўваходзяць у склад Савета
прававых актаў Расійскай Федэрацыі па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Савета
іншыя задачы і функцыі ў адпаведнасці з заканадаўствам Расійскай Федэрацыі.

6. Савет Бяспекі ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Расійскай
Расійскай Федэрацыі па прадстаўленні Сакратара Савета Бяспекі.

9. Працай Савета Бяспекі кіруе Старшыня Савета
адпаведнасці з планамі, якія зацвярджаюцца Старшынёй Савета Бяспекі па
органамі, органамі мясцовага самакіравання, арганізацыямі, грамадскімі
кантрольных і наглядных органаў;

з) арганізуе працу па ажыццяўленні стратэгічнага планавання ў
Савета Бяспекі з федэральнымі органамі дзяржаўнай улады, органамі
заканадаўствам Расійскай Федэрацыі (далей - нацыянальная бяспека),
праектаў яго рашэнняў ажыццяўляе Сакратар Савета Бяспекі.

15. Рашэнні Савета Бяспекі афармляюцца пратаколамі пасяджэнняў
Старшыні Савета Бяспекі;
праект палажэння аб апараце Савета Бяспекі, узгоднены з
нацыянальнай бяспекі і кантроль за яе рэалізацыяй;

в) прагназаванне, выяўленне, аналіз і ацэнка пагроз нацыянальнай
кіраўніцтва дзейнасцю памочнікаў Намесніка Старшыні Савета
вучонымі і спецыялістамі на ажыццяўленне работ у інтарэсах Савета Бяспекі;

аб) выдае распараджэнні і дае даручэнні ў межах сваіх паўнамоцтваў, а
Кіраўніком Адміністрацыі Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі і Намеснікам
Расійскай Федэрацыі, ад федэральных органаў выканаўчай улады, органаў
федэральных органаў дзяржаўнай улады, органаў дзяржаўнай улады
абароннай вытворчасці, мабілізацыйнай падрыхтоўкі, ваеннага і
прынятых Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі рашэнняў у галіне забеспячэння нацыянальнай
нацыянальнай бяспекі, а таксама на ажыццяўленне праваахоўнай дзейнасці;

к) разгляд штогадовага даклада Прэзідэнту Расійскай Федэрацыі аб
ваеннага і ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва Расійскай Федэрацыі з
сферы забеспячэння нацыянальнай бяспекі;
аб сацыяльна-палітычнай і аб эканамічнай сітуацыі ў краіне;
аб захаванні правоў і свабод чалавека і грамадзяніна ў Расійскай
апавяшчэннем міжведамасных камісій Савета Бяспекі аб выніках
Федэрацыі (намесніку Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Расійскай
Федэрацыі фарміруе і ўзначальвае Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі.

7. У склад Савета Бяспекі ўваходзяць:

а) Старшыня Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі (далей -
дапускаецца.

У залежнасці ад зместу разгляданых пытанняў да ўдзелу ў
ваеннай і спецыяльнай тэхнікі, а таксама тэхнікі падвойнага і грамадзянскага
міжведамасных камісій Савета Бяспекі, часовых міжведамасных
"Аб бяспецы", іншыя федэральныя законы, указы і распараджэнні
планавання;
карэкціроўка дакументаў стратэгічнага планавання і стратэгічных
будаўніцтва і развіцця Узброеных Сіл Расійскай Федэрацыі, іншых войск,
Бяспекі;

аб) арганізуе падрыхтоўку праектаў указаў, распараджэнняў і даручэнняў
нацыянальнай бяспекі.

4. Функцыямі Савета Бяспекі з'яўляюцца: а) разгляд пытанняў
бяспекі асобы, іншых відаў бяспекі, прадугледжаных
Федэрацыі па пытаннях забеспячэння нацыянальнай бяспекі, арганізацыі абароны
дзяржавамі, іншых пытанняў, звязаных з абаронай канстытуцыйнага ладу,
суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Расійскай Федэрацыі,
нарад Савета Бяспекі праводзіць рабочыя нарады з пастаяннымі членамі
ваеннай палітыкі, дзяржаўнай палітыкі ў галіне абароннай вытворчасці,
ажыццяўляе апарат Савета Бяспекі.

23. Намеснік Старшыні Савета Бяспекі:

а) інфармуе Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі па пытаннях забеспячэння
забеспячэння нацыянальнай бяспекі і абароны;

д) фарміраванне асноўных напрамкаў дзяржаўнай знешняй і ваеннай
таксама кантроль дзейнасці Узброеных Сіл Расійскай Федэрацыі, іншых войскаў,
Бяспекі;

в) прадстаўляе Прэзідэнту Расійскай Федэрацыі штогадовы даклад аб
Расійскай Федэрацыі;

б) Намеснік Старшыні Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі
Савета Бяспекі.

5. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі можа ўскласці на Савет Бяспекі
рашэнняў ажыццяўляе Сакратар Савета Бяспекі.

Прысутнасць на пасяджэннях Савета Бяспекі пастаянных членаў Савета

(зацверджана Указам Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі ад 7
падраздзяленняў Адміністрацыі Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, ад Апарату Савета
членамі Савета Бяспекі, іншымі прадстаўнікамі федэральных органаў
міжведамасных камісій, сцвярджаюць іх персанальны склад, планы работы і
Бяспекі праводзіць з пастаяннымі членамі Савета Бяспекі аператыўныя
прадстаўленні Сакратара Савета Бяспекі, як правіла, адзін раз у квартал.У
утварацца для падрыхтоўкі прапаноў па асобных пытаннях забеспячэння
арганізацыі абароны, ваеннага будаўніцтва, абароннай вытворчасці, ваеннага
Намеснікам Старшыні Савета Бяспекі;

г) арганізуе дзейнасць рабочых органаў Савета Бяспекі -
аператыўных нарад Савета Бяспекі ажыццяўляе апарат Савета
а таксама па пытаннях міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне забеспячэння
бяспекі, ацэнка ваеннай небяспекі і ваеннай пагрозы, выпрацоўка мер па іх нейтралізацыі;

г) падрыхтоўка Прэзідэнту Расійскай Федэрацыі прапаноў:
аб мерах па папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і пераадоленні іх наступстваў;
аб прымяненні спецыяльных эканамічных мер у мэтах забеспячэння
напрамкаў дзяржаўнай палітыкі ў галіне забеспячэння нацыянальнай
Федэрацыі;
аб стане правапарадку і законнасці ў краіне, аб эфектыўнасці
функцыянальнай або рэгіянальнай прыкмеце.

Каардынацыю дзейнасці міжведамасных камісій Савета Бяспекі
Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі па пытаннях забеспячэння бяспекі
Федэрацыі па забеспячэнні нацыянальнай бяспекі і выкананні рашэнняў Савета
бяспекі, садзейнічаюць каардынацыі дзейнасці федэральных органаў
стратэгічным напрамкам забеспячэння нацыянальнай бяспекі і
характар.

Палажэнне аб навуковай радзе пры Радзе Бяспекі і яго персанальны
Бяспекі і чальцоў Рады Бяспекі абавязкова.

Дэлегаванне пастаяннымі членамі Савета Бяспекі і членамі Савета
Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, а таксама сапраўднае Палажэнне.

3. Задачамі Савета Бяспекі з'яўляюцца:

а) забеспячэнне ўмоў для ажыццяўлення Прэзідэнтам Расійскай
ўтварае працоўныя органы - міжведамасныя камісіі Савета Бяспекі,
у галіне дзяржаўнай службы ў інтарэсах забеспячэння нацыянальнай
нацыянальнай бяспекі;
аб увядзенні, прадаўжэнні і аб адмене надзвычайнага становішча, а таксама аб
Бяспецы сваіх паўнамоцтваў у Савеце Бяспекі іншым службовым асобам не
да яго вядзення, - апаратам Савета Бяспекі.

бяспекі;

б) арганізуе падрыхтоўку ў адпаведнасці з задачамі і функцыямі апарата
дзяржаўнай улады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі, іншых дзяржаўных
афармляюцца пратаколамі, якія зацвярджаюцца Старшынёй Савета Бяспекі. У
нарадах Савета Бяспекі ажыццяўляе Упраўленне пратакола Прэзідэнта
Расійскай Федэрацыі дагавораў з навукова-даследчымі арганізацыямі,
палажэнні аб названых камісіях і іх склад па пасадах.

Намеснік Старшыні Савета Бяспекі або Сакратар Савета
органаў і арганізацый, якія ажыццяўляюць функцыі ў галіне забеспячэння нацыянальнай
ПАЛАЖЭННЕ
АБ САВЕЦЕ БЯСПЕКІ РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ
Бяспекі.

Пасяджэнні Савета Бяспекі вядзе Старшыня Савета Бяспекі.

12. Парадак дня пасяджэнняў Савета Бяспекі, парадак іх арганізацыі
абароны, стратэгічных нацыянальных прыярытэтаў, пры неабходнасці праводзіць
Бяспеку.

Пастаянныя члены Савета Бяспекі і члены Савета Бяспекі
нацыянальнай бяспекі.

палажэнні аб часовых міжведамасных камісіях Савета Бяспекі і
кантролю за іх рэалізацыяй;

і) арганізацыя кантролю за мэтавым расходаваннем бюджэтных асігнаванняў
Думы Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі, Апарату Урада
забеспячэнне дзейнасці Намесніка Старшыні Савета Бяспекі
накіраваныя на ўмацаванне міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне забеспячэння
Бяспекі.

30. Пасяджэнні міжведамасных камісій Савета Бяспекі праводзяцца
выканання дзяржаўнымі органамі і службовымі асобамі.

17. Інфармацыйна-аналітычнае забеспячэнне падрыхтоўкі пасяджэнняў і
пасаду і вызваляюцца ад пасады Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі па
імі пытанняў забеспячэння нацыянальнай бяспекі;

с) арганізуе правядзенне экспертызы дакументаў стратэгічнага

(зацверджана Указам Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі ад 6 мая 2011 г. N 590) 

1. Навуковая рада пры Савеце Бяспекі Расійскай Федэрацыі (далей - навуковая рада) утвораны ў мэтах навукова-метадалагічнага і экспертна-аналітычнага забеспячэння дзейнасці Рады Бяспекі Расійскай Федэрацыі (далей - Рада Бяспекі), яго працоўных органаў і апарата Рады Бяспекі Расійскай Федэрацыі (далей - апарат Рады Бяспекі). 

2. Прававую аснову дзейнасці навуковага савета складаюць Канстытуцыя Расійскай Федэрацыі, федэральныя канстытуцыйныя законы, Федэральны закон ад 28 снежня 2010 г. N 390-ФЗ "Аб бяспецы", іншыя федэральныя законы, указы і распараджэнні Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, Палажэнне аб Савеце Бяспекі Расійскай Федэрацыі , Палажэнне аб апараце Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі, а таксама сапраўднае Палажэнне. 

3. На навуковую раду ўскладаюцца наступныя функцыі:
а) навукова-метадалагічнае і экспертна-аналітычнае забеспячэнне дзейнасці Рады Бяспекі, яго працоўных органаў і апарата Рады Бяспекі;
б) падрыхтоўка прапаноў і рэкамендацый Савету Бяспекі па правядзенні комплексных навуковых даследаванняў у галіне забеспячэння нацыянальнай бяспекі;
в) удасканаленне метадалогіі навуковага абгрунтавання стратэгіі нацыянальнай бяспекі Расійскай Федэрацыі;
г) навукова-метадалагічная ацэнка і прагназаванне ўнутраных і знешніх пагроз, якія ўплываюць на сацыяльна-эканамічнае развіццё Расійскай Федэрацыі і забеспячэнне нацыянальнай бяспекі;
д) навукова-метадалагічнае суправаджэнне дзейнасці Савета Бяспекі, яго рабочых органаў і апарата Савета Бяспекі па распрацоўцы і ўдакладненні стратэгіі нацыянальнай бяспекі Расійскай Федэрацыі, у тым ліку:
падрыхтоўка прапаноў і рэкамендацый Савету Бяспекі па ўдакладненню стратэгічных нацыянальных прыярытэтаў, крытэрыяў і паказчыкаў забеспячэння нацыянальнай бяспекі, а таксама дакументаў стратэгічнага планавання, якія падлягаюць зацвярджэнню Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі;
ацэнка ўзроўню сацыяльна-эканамічнага развіцця і стану нацыянальнай бяспекі;
удзел у падрыхтоўцы прапаноў Савету Бяспекі па пытаннях распрацоўкі федэральных (дзяржаўных) мэтавых праграм у частцы, якая датычыцца забеспячэння нацыянальнай бяспекі, а таксама па ўдасканаленню сістэмы сітуацыйных цэнтраў у Расійскай Федэрацыі;
е) правядзенне навуковай экспертызы праектаў нарматыўных прававых актаў, канцэптуальных, дактрынальных, аналітычных і іншых дакументаў, а таксама прапаноў па пытаннях забеспячэння нацыянальнай бяспекі;
ж) навуковае абгрунтаванне праектаў рашэнняў Савета Бяспекі і яго працоўных органаў па пытаннях рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў галіне забеспячэння нацыянальнай бяспекі;
з) правядзенне параўнальнага аналізу тэорыі і практыкі забеспячэння нацыянальнай бяспекі ў замежных дзяржавах і ў Расійскай Федэрацыі. 

4. Навуковая рада ствараецца, рэарганізуецца і скасоўваецца Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі па прадстаўленні Сакратара Рады Бяспекі Расійскай Федэрацыі (далей - Сакратар Рады Бяспекі). 

5. Навуковая рада фармуецца ў складзе старшыні навуковай рады, яго намесніка, кіраўнікоў секцый навуковай рады і чальцоў навуковай рады.
Старшынёй навуковай рады па пасадзе з'яўляецца Сакратар Рады Бяспекі.
Старшыня навуковай рады, яго намеснік, кіраўнікі секцый навуковай рады і чальцы навуковай рады ажыццяўляюць сваю дзейнасць на грамадскіх пачатках.
У склад навуковай рады, як правіла, уключаюцца прадстаўнікі дзяржаўных акадэмій навук, кіраўнікі (прадстаўнікі) навуковых арганізацый, а таксама асобныя навукоўцы і спецыялісты. 

6. У мэтах рэалізацыі функцый, ускладзеных на навуковую раду, утворацца секцыі навуковай рады па асноўных кірунках яго дзейнасці, у склад якіх уваходзяць чальцы навуковай рады.
Колькасць секцый навуковай рады і іх склады, уключаючы кіраўнікоў секцый, сцвярджае Сакратар Рады Бяспекі.
Для аператыўнага разгляду пытанняў дзейнасці навуковай рады старшыня навуковай рады, яго намеснік і кіраўнікі секцый навуковай рады ўтвораць прэзідыўм навуковай рады, які ўзначальваецца старшынёй навуковай рады. 

7. Дзейнасць навуковай рады ажыццяўляецца ў форме пленарных паседжанняў навуковай рады, нарад чальцоў прэзідыўма навуковай рады і паседжанняў секцый навуковай рады.
Пленарныя пасяджэнні навуковага савета і пасяджэнні секцый навуковага савета лічацца правамоцнымі, калі на іх прысутнічае не менш за палову членаў навуковай рады, якія ўваходзяць у іх склады.
Рашэнні навуковай рады і секцый навуковай рады прымаюцца простай большасцю галасоў ад ліку чальцоў навуковай рады, прысутных на пленарных паседжаннях і паседжаннях секцый, і афармляюцца пратаколамі.
Рашэнні навуковай рады і секцый навуковай рады носяць рэкамендацыйны характар ​​і ўлічваюцца ў дзейнасці Рады Бяспекі, яго працоўных органаў і апарата Рады Бяспекі. Рашэнні навуковай рады могуць накіроўвацца для разгляду ў зацікаўленыя федэральныя органы дзяржаўнай улады, органы дзяржаўнай улады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі і органы мясцовага самакіравання, а рашэнні секцый навуковай рады - у арганізацыі навуковай і экспертнай супольнасці. 

8. Намеснікі Сакратара Савета Бяспекі, памочнікі Сакратара Савета Бяспекі, старшыні міжведамасных камісій Савета Бяспекі і супрацоўнікі апарата Савета Бяспекі, якія не ўваходзяць у склад навуковай рады, могуць прымаць удзел у працы навуковай рады і прэзідыума навуковай рады па рашэнні Сакратара Рады.

9. Старшыня навуковай рады:
а) арганізуе працу навуковай рады і прэзідыўма навуковай рады, а таксама ажыццяўляе кантроль за працай секцый навуковай рады;
б) прыцягвае ва ўстаноўленым парадку для выканання аналітычных і экспертных работ навуковыя арганізацыі, а таксама асобных вучоных і спецыялістаў;
в) ажыццяўляе ва ўстаноўленым парадку ўзаемадзеянне з федэральнымі органамі дзяржаўнай улады, органамі дзяржаўнай улады суб'ектаў Расійскай Федэрацыі, органамі мясцовага самакіравання і арганізацыямі па пытаннях навукова-метадалагічнага забеспячэння дзейнасці Савета Бяспекі і яго працоўных органаў;
г) вызначае парадак дня пленарных пасяджэнняў навуковай рады і нарад членаў прэзідыума навуковай рады;
д) вызначае абавязкі намесніка старшыні навуковай рады. 

10. Кіраўнікі секцый навуковай рады арганізуюць працу секцый навуковай рады. 

11. Члены навуковага савета маюць роўныя правы пры прыняцці рашэнняў.
Прысутнасць на паседжаннях чальцоў навуковай рады абавязковая. Дэлегаванне членамі навуковай рады сваіх паўнамоцтваў іншым асобам не дапускаецца. 

12. Члены навуковай рады маюць права:
а) звяртацца да старшыні навуковай рады па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю навуковай рады;
б) карыстацца ва ўстаноўленым парадку інфармацыяй, якая паступае ў навуковы савет;
в) у выпадку сваёй адсутнасці на пленарным пасяджэнні навуковага савета або на пасяджэнні секцыі навуковага савета, а таксама ў выпадку нязгоды з прынятым на пленарным пасяджэнні або на пасяджэнні секцыі рашэннем выказваць сваё меркаванне па пытаннях, якія разглядаюцца. Меркаванне чальца навуковай рады выкладаецца ў пісьмовым выглядзе і падлягае абавязковаму далучэнню да пратаколу пленарнага паседжання навуковай рады або паседжанні секцыі навуковай рады. 

13. Прэзідыум навуковай рады на нарадах ацэньвае эфектыўнасць працы навуковай рады і секцый навуковай рады, разглядае прапановы па яе ўдасканаленні, абмяркоўвае іншыя пытанні дзейнасці навуковай рады.
Нарады членаў прэзідыума навуковай рады вядзе старшыня навуковай рады або па яго даручэнні намеснік старшыні навуковай рады. Рашэнне прэзідыума навуковай рады афармляецца пратаколам, які падпісваецца старшынёй навуковай рады. 

14. Сакратар Савета Бяспекі назначае з ліку супрацоўнікаў апарата Савета Бяспекі сакратара навуковай рады, сакратароў секцый навуковай рады і вызначае іх абавязкі. 

15. Дзейнасць навуковай рады ажыццяўляецца ў адпаведнасці з планам яго працы, які зацвярджаецца Сакратаром Савета Бяспекі.
Праект плана работы навуковай рады распрацоўваецца на аснове планаў працы Рады Бяспекі і апарата Рады Бяспекі з улікам прапаноў міжведамасных камісій Рады Бяспекі, чальцоў навуковай рады і падпадзяленняў апарата Рады Бяспекі.
Парадак работы навуковай рады, падрыхтоўкі і правядзення яго пленарных паседжанняў, нарад чальцоў прэзідыўма навуковай рады і паседжанняў секцый навуковай рады, забеспячэнні дзейнасці навуковай рады, а таксама абавязкі сакратара навуковай рады і сакратароў секцый навуковай рады вызначаюцца рэгламентам навуковай рады, які зацвярджаецца Сакратарам Рады Бяспекі. 

16. Па рашэнню старшыні навуковай рады для падрыхтоўкі асобных пытанняў, прадугледжаных планам працы навуковай рады, а таксама ў выпадку аператыўнай неабходнасці могуць стварацца часовыя працоўныя групы з ліку чальцоў навуковай рады.
Арганізацыя і парадак дзейнасці часовых працоўных груп вызначаюцца старшынёй навуковай рады.
Па рашэнню Сакратара Савета Бяспекі да работы навуковай рады, у тым ліку часовых рабочых груп, могуць прыцягвацца ў якасці экспертаў асобы, якія не ўваходзяць у склад навуковай рады. 

17. Сакратар навуковай рады падрыхтоўвае штогадовую справаздачу аб працы навуковай рады і падае яе на зацвярджэнне Сакратара Рады Бяспекі. 

18. Навуковая рада рыхтуе да выдання на рэгулярнай аснове зборнік інфармацыйна-аналітычных матэрыялаў «Навуковыя праблемы нацыянальнай бяспекі Расійскай Федэрацыі». 

19. Інфармацыйна-даведачнае забеспячэнне дзейнасці навуковай рады ажыццяўляюць федэральныя органы дзяржаўнай улады і арганізацыі, кіраўнікі (прадстаўнікі) якіх уваходзяць у склад навуковай рады або прыцягваюцца да яго працы, а таксама апарат Рады Бяспекі.

20. Арганізацыйна-тэхнічнае і дакументацыйнае забеспячэнне дзейнасці навуковай рады ажыццяўляе апарат Рады Бяспекі.

21. Палажэнне аб навуковым савеце і яго склад зацвярджаюцца Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі па прадстаўленні Сакратара Савета Бяспекі.

Палажэнне аб навуковай радзе пры Савеце Бяспекі Расійскай Федэрацыі


0 replies on “Савет бяспекі Расіі - склад, паўнамоцтвы і дзейнасць”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *