Фондаванне

Мал. 1. Схема кіравання выдаткамі з контурам зваротнага звязка

Перадумовы метаду

Рэгістр дэбіторскай запазычанасці

W1

Выручка

Арэнда

Па-іншаму бачацца карэкціроўкі фонду пастаянных расходаў. Перш чым канфіскоўваць рэшту фонду сталых выдаткаў, варта зразумець - у сілу чаго ўтварылася дадзеная рэшта. Калі астатак фонду ўтварыўся ў выніку перавышэння планавай выручкі пры захаванні планавага ўзроўню выдаткаў - то адабранне астатку фонду толькі фіксуе ўзрослую прыбытковасць кампаніі з прычыны росту маштабу аперацый. Калі ж рэшту фонду ўтварыўся ў выніку эканоміі выдаткаў, то перш чым памяншаць фонд, варта абгрунтаваць такое памяншэнне - недафінансаванне можа адбіцца на функцыянаванні фірмы.

Аналагічна лісту «Выручка» могуць быць сфарміраваны лісты, якія тлумачаць выдаткі (мал. 7). Пры гэтым ліст выдаткаў можа быць структураваны па відах выдаткаў.

Уся каштоўнасць справаздачы аб дэфіцытах - у аператыўнасці яго складання. Запазненне тэрмінаў складання справаздачы, неахайны падыход у рэгістрацыі фактаў гаспадарчага жыцця дэвальвуе і робіць непатрэбнай справаздачу аб дэфіцытах. Запаўненне ж непатрэбнай справаздачы - марнае марнаванне часу і сіл.

Бягучы астатак фонду F1 - F3 фарміруецца арыфметычным шляхам: пачатковы астатак плюс папаўненне і мінус выкарыстанне фонду.

У заключэнне дадзенай тэмы задамося пытаннем: ці не варта стварыць фонд для аперацый з уласным капіталам, напрыклад, для ўліку выплат дывідэндаў і купоннага даходу, выкупу акцый і аблігацый? Адказ на гэтае пытанне залежыць ад маштабу аперацый, хоць у звычайных сітуацыях, для ўліку аперацый з уласным капіталам дастаткова выкарыстоўваць фонд прыбыткаў.

 • Бруханаў М.Ю. Канцэпцыя падтрымання капіталу як спосаб уплыву на кошт элементаў справаздачнасці // Фінансавы менеджмент. - 2006. - №2.

Прычыны разыходжання справаздачы аб дэфіцытах і справаздачы аб прыбытках і стратах наступныя.

Мал. 2. Схема размеркавання выручкі для фінансавання затрат

Для кожнага перыяду, напрыклад – для кожнага месяца, сфармуем ліст справаздачы, які мае выгляд, намаляваны на мал. 5.

Пагашана (аплачана)

Зарэзервавана

Дапусцім, мы хочам зменшыць складскія запасы. Для гэтага трэба пераразмеркаваць частку выручкі, якая ідзе на папаўненне складскіх запасаў. Гэта можна зрабіць, паменшыўшы W1 ("адмоўнае" папаўненне фонду), адначасова павялічыўшы W2 (папаўненне фонду прыбытку). Або ж павялічыць Р1 (адбіўшы фіктыўнае расходаванне) і сінхронна паменшыць Р2, памяншаючы тым самым расходаванне фонду прыбытку на фіктыўную суму. Карэспандэнцыя сум, іншымі словамі, сінхроннае адлюстраванне сум не гэтак абавязкова, наколькі пажадана. Прыём сінхроннага адлюстравання дазваляе захаваць «балансавыя» раўнанні: а) сума папаўненняў фондаў павінна быць роўная выручцы, б) сума выплат з фондаў павінна быць роўная агульнай суме выплат.

D1

S0

Узнікла (адгружана)

Калі мае месца не ўзгодненае ці памылковае адлюстраванне ўнутраных трансакцый, то скажаюцца і абарачэнні, і паданне аб сумарным дэфіцыце. Характар ​​падобных скажэнняў наступны. Мы маем дзве сітуацыі. Першая, калі адлюстроўваюцца чаканыя паступленні, але не адлюстроўваюцца адпаведныя ім патрабаванні да выплат - маскіруецца дэфіцытнасць. Тым самым могуць быць прыняты рашэнні аб выплатах, незабяспечаных паступленнямі. Другая сітуацыя - калі адлюстраваны патрабаванні да выплат і не адлюстраваны адпаведныя ім паступленні, то скажаецца ўяўленне аб размеркаванні дэфіцытаў і прафіцытаў паміж кампаніямі ўнутры групы.

Больш-менш свабодныя адрэзкі часу адводзяцца для выплат пастаўшчыкам, аб чым інфармуюцца асобы, якія адказваюць за кіраванне таварным запасам. Маючы арыентоўку па пераважных тэрмінах аплат, аддзел кіравання таварным запасам можа ўнесці карэктывы ў дысцыпліну і ўмовы замовы (напрыклад, у разлік кропкі замовы, разлік аптымальнага і эканамічна абгрунтаванага аб'ёму замовы) з тым, каб выбудаваць сваю працу ў адпаведнасці не толькі з наяўнымі грашовымі сродкамі. , Але і, што важна ў прапанаваным спосабе, у адпаведнасці з даступнасцю грашовых сродкаў.

K1

Схема прадпрыемства, намаляваная на мал. 1, мае ўваходам выдаткі, выхадам - ​​выручку. Але магчымы і іншы погляд на нашу сістэму: калі выручка вызначае выдаткі, то чаму б не лічыць выручку ўваходам сістэмы, а выдаткі - выхадам. Раз так, то перачарцім схему мал. 1, памяняўшы месцамі ўваход і выхад. Заадно дапоўнім новую схему працэсам размеркавання выручкі. Канчатковы выгляд схемы прыведзены на мал. 2.

Разгледзім дзве характарыстыкі справаздачы аб дэфіцытах: аператыўнасць і дакладнасць. Пад дакладнасцю будзем разумець адсутнасць памылак рэгістрацыі фактаў гаспадарчага жыцця (не на той артыкул аднеслі), адсутнасць пропускаў даных і лішнія запісы. Мерай дакладнасці справаздачы можа выступаць колькасць памылак або сума памылковых аперацый. Пад аператыўнасцю справаздачы будзем разумець затрымку ў падрыхтоўцы справаздачы адносна даты, на якую падрыхтавана справаздача.

Колькі і якіх трэба мець фондаў? У прынцыпе, мы маем поўную свабоду ў вызначэнні і колькасці, і характару фондаў. Але лепш такой свабодай не марнатравіць. Па-першае, не варта ўтвараць занадта шмат фондаў, абмежаваўшы сябе лікам 7 ± 2, памятаючы аб тым, што дадзены лік характарызуе аб'ём кароткатэрміновай памяці чалавека і, у тым ліку, чалавека, які прымае рашэнне. Гэта колькасны бок справы. Якасны бок вызначаецца характарам фондаў. Для вызначэння характару фондаў мы прапануем прымяняць маржынальны падыход.

Такім чынам, утвараем тры фонды - фонд пераменных расходаў, фонд пастаянных расходаў і фонд прыбытку.

Кіраванне фондамі, а з дапамогай гэтага і кіраванне структурай абаротнага капіталу магчыма не толькі шляхам адабрання або папаўнення фондаў, але і шляхам карэкціроўкі граф "папаўненне" і "расходаванне".

Пачатковыя рэшткі фондаў запаўняюцца або на падставе справаздачы папярэдняга перыяду, або шляхам інвентарызацыі наяўных сродкаў і размеркавання іх па фондах. Таксама з пачатковымі рэшткамі звязаны пазіцыі С1 - С3, уведзеныя ў справаздачу для адлюстравання працэдуры пераразмеркавання бягучых рэшткаў фондаў. Напрыклад, астатак фонду прыбытку можа быць накіраваны на пакрыццё дэфіцыту пастаянных расходаў. Такое пераразмеркаванне і адлюстроўваецца ў графах С1 - С3. Так як пераразмеркаванне ажыццяўляецца ў межах бягучых астаткаў фондаў, то сума С1 - С3 павінна быць роўная нулю. Важна адзначыць, што пазіцыі С1 - С3 гэта не толькі тэхнічны прыём, але і кіраванне структурай капіталу. Раскрыем гэта сцвярджэнне.

Ступень калянасці сувязі ўваходу і выхаду, гэта значыць ступень калянасці сувязі выдаткаў і выручкі залежыць ад таго, ці мае прадпрыемства адрозныя ад выручкі крыніцы фінансавання. Наяўнасць падобных крыніц фінансавання, напрыклад, мэтавае фінансаванне або дзяржаўная падтрымка не ўхіляе, а згладжвае сувязь «уваход-выхад». Калі фірма мае адзіную крыніцу фінансавання – уласную выручку, то "калянасць" сувязі "ўваход-выхад" максімальная.

Гэта дазваляе сфармуляваць сцвярджэнне: у сістэме з некалькімі фондамі для аднаго фонду, які разглядаецца ізалявана, знікае жорсткая сувязь паміж велічынёй фонду і велічынёй выплат гэтага фонду.

Убудаванне ў справаздачу аб дэфіцытах плацежнага календара

 • Кутэр М.І. Тэорыя бухгалтарскага ўліку. - М .: Фінансы і статыстыка, 2003. - 640 с.

Рэгістр крэдыторскай запазычанасці

Пагашаны крэдыт

Адметная рыса ўнутраных трансакцый складаецца ў тым, што ў адных кампаній яны фіксуюцца на баку выплат, у іншых - на баку паступленняў. Простае сумаванне справаздач, ды і то пры ўмове ўзгаднення па даце і суме ўнутраных трансакцый, павялічвае абароты, хаця і захоўвае рэшткі фондаў. Завышаная ацэнка фінансавых патокаў не дазваляе ацаніць знешнія патокі групы кампаній. Праўда, мы па-ранейшаму будзем мець справядлівае ўяўленне аб дэфіцыце групы кампаній. Выдаленне (элімінаванне) унутраных транзакцый выпраўляе становішча, але з'яўляецца тэхнічна складанай задачай, да таго ж не пазбаўленай памылак.

Фондаванне як метад кіравання выдаткамі

Тым самым мы сфармулявалі два важныя моманты, якія дазваляюць санкцыянаваць кантраляваны дэфіцыт па тым ці іншым фондзе, па тым ці іншым выглядзе выдаткаў.

Складскі рэгістр

Дата

Можна не размяркоўваць выручку і лічыць яе адзінай крыніцай аплаты затрат, выплат дывідэндаў, вяртання крэдытаў, пазык і капіталу. Гэта просты, але не інфарматыўны спосаб кіравання прадпрыемствам. Інфармацыя аб тым, колькі і на якія патрэбы можна і трэба выдаткаваць, выклікае патрэбнасць у размеркаванні выручкі паміж відамі выплат. Размеркаванне выручкі будзе фарміраваць індывідуальныя крыніцы фінансавання адпаведных груп затрат і іншых выплат. Мы ўжо дамовіліся фіксаваць велічыню наяўных сродкаў з дапамогай уліковай катэгорыі, званай фондам. Мэта ж утварэння фонду, спецыфіка яго выкарыстання дадуць найменне фонду.

Выручка, якая паступае на ўваход, размяркоўваецца або для фінансавання некаторай групы затрат, або для правядзення выплат, якія не класіфікуюцца як выдаткі (напрыклад, для вяртання крэдытаў або выплаты дывідэндаў). Велічыня размеркаванай выручкі ўлічваецца ў спецыяльным фондзе, які ўяўляе сабой крыніцу фінансавання затрат і іншых выплат.

І, нарэшце, не ўсе выдаткі могуць улічвацца пры размеркаванні выручкі. Так, могуць не ўлічвацца выдаткі неманетарнага характару (напрыклад, амартызацыя), што зрэшты, патрабуе толькі некаторага ўдакладнення дзелі выручкі, якая накіроўваецца ў фонд прыбытку.

фонд прыбытку і рэзерваў,

W2

Аперацыі, якія змяняюць стан склада і не закранаюць рэгістраў дэбіторскай і крэдыторскай запазычанасці (напрыклад, страты, натуральнае змяншэнне) можна ўлічыць шляхам карэкціроўкі рэшткаў адпаведнага перыяду.

Справаздача аб дэфіцытах лёгка рэалізаваць з дапамогай электронных табліц. На асобных лістах электроннай кнігі можна арганізаваць прадстаўленне дзённых абаротаў у разрэзе даходаў і расходаў і звязаць формуламі ячэйкі ліста асноўнага ўяўлення з ячэйкамі лістоў дэталізацыі. Тым самым справаздача аб дэфіцытах будзе мець дзённыя расшыфроўкі сум, што палепшыць разуменне прычын бягучага фінансавага стану, уяўленнем якога і з'яўляецца справаздача аб дэфіцытах.

Адабранне астатку фондаў прыбытку і рэзерваў вызначаецца тым, якая частка фонду - рэзерв або прыбытак выкарыстоўваецца для вынятку. Калі адбіраецца рэзерв - то такое адабранне адпавядаюць прызначэнню рэзерваў. Калі адбіраецца прыбытак - то варта падрыхтавацца да тлумачэнняў з уладальнікамі (акцыянерамі) прадпрыемства.

Вяртаючыся да пытання разліку долі прыбытку ў выручцы і вызнаючы асцярожны падыход да размеркавання выручкі, прадугледзім магчымасць рэзервавання долі выручкі на пакрыццё выдаткаў пазарэалізацыйнага характару, на выплату працэнтаў і плату за капітал, на некаторыя падаткі магчыма, яшчэ на штосьці. Гэта значыць, бо нарматыў аперацыйнага прыбытку не ўлічвае падобныя выплаты, то для стварэння фінансавых рэзерваў трэба павялічыць працэнт размеркавання выручкі ў фонд прыбытку.

Тэхнічна, запісваючы ў вочка С1 некаторую суму, балансуючы яе адмоўнымі сумамі ў С2 і С3, мы тым самым пакрываем дэфіцыт фонду зменных выдаткаў. У фінансавым сэнсе мы ўстанаўліваем больш высокі ўзровень складскіх запасаў. На самай справе, хоць у мінулым перыядзе была аплачана вялікая партыя тавару, ва ўсякім разе, большая, чым была рэалізаваная, у будучых перыядах гэты факт не будзе ўлічаны, і закупкі застануцца на ўзроўні продажаў. Наадварот, канфіскоўваючы рэшту фонду пераменных выдаткаў, мы фіксуем ніжэйшы мэтавы ўзровень склада.

в)

Дэфіцыт фонду рэзерваў і прыбытку сведчыць аб адсутнасці і рэзерваў, і неразмеркаванага прыбытку. Заўважым, што дэфіцыт фонду прыбытку не абавязкова гаворыць аб страце. Калі атрыманы прыбытак быў або выплачаны ўладальнікам, або рэінвесціраваны, то дэфіцыт фонду кажа толькі аб адсутнасці неразмеркаванага прыбытку.

Падаткі на аплату працы

Выдаткі - гэта спажытыя рэсурсы або грошы, якія трэба заплаціць за тавары ці паслугі.

Мал. 9. Выгляд складскога рэгістра

Падобны парадак размеркавання выручкі па фондах можна растлумачыць наступным. Мы не можам, не маніпулюючы коштамі, уплываць на дзель зменных выдаткаў, затое дзеляў сталых выдаткаў можна маніпуляваць, праўда, у вядомых межах. Больш за тое, доля пастаянных расходаў змяняецца пад уздзеяннем двух фактараў: абсалютнай сумы пастаянных расходаў і абсалютнай сумы выручкі.

Дэфіцыт фонду пастаянных расходаў сведчыць або а) аб узрослых расходах на ўтрыманне фірмы, або б) аб недастатковасці выручкі для падтрымання функцыянавання прадпрыемства.

Размяркоўваючы выручку па фондах, мы спадзяемся, што выдаткі будуць рабіцца ў межах астатку фонду. На практыцы, пад той ці іншай падставай, спасылаючыся на важнасць, тэрміновасць, значнасць даводзіцца ісці на перарасход сродкаў фонду. Хацелася б мець у кожны момант часу карціну дэфіцыту і прафіцыту па кожным фондзе. Для вырашэння гэтай задачы распрацуем справаздачу, якая інфармуе аб стане фондаў. Як назваць падобную справаздачу? Яго можна было б назваць: "Справаздача аб выкарыстанні выручкі", "Справаздача аб крыніцах фінансавання", "Справаздача аб стане фондаў", "Справаздача аб фінансавых магчымасцях", "Справаздача аб дэфіцытах". У якасці працоўнага мы абралі апошнюю назву, кароткую і якая падахвочвае да дзеяння.

Мал. 10. Від рэгістра фонду вяртання крэдыту

Крызісы, раптоўная змена рынкавай сітуацыі, рэарганізацыя кампаніі - усе гэтыя з'явы характарызуюцца нечаканымі зменамі эканамічнай абстаноўкі, патрабуюць хуткай і ўзважанай рэакцыі. Як ацаніць і забяспечыць прыбытковасць бягучых аперацый фірмы ва ўмовах, калі фінансавая справаздачнасць арганізацыі рыхтавацца ў фіксаваныя тэрміны і іншы раз хутка губляе сваю актуальнасць?

Арганізацыя калідораў плацяжоў - няпростая задача, і можна запярэчыць - навошта такія складанасці? Не плануючы, мы, нажаль, не пазбаўляемся ад складанасцяў наогул, мы проста пасіўна чакаем іх наступу. Плануючы ж, мы пераносім складанасці з будучыні ў сучаснасць і займаем актыўную пазіцыю. Больш за тое, адсутнасць планавання і кіравання падзеямі прыводзіць да таго, што не толькі неспрыяльныя, але і спрыяльныя падзеі групуюцца, а не размяркоўваюцца раўнамерна, як мы таго наіўна чакаем: заўсёды будуць узнікаць такія дні, калі трэба плаціць за ўсё, а грошай няма, і дні, калі грошай шмат, а ніхто не прад'яўляе патрабаванняў на аплату. Часцяком такая плынь падзей уяўляецца як нейкі знак і пакаранне. А гэта ўсяго толькі гульня выпадку і... адсутнасць мэнэджменту. Для таго ж, каб зрабіць плынь падзей раўнамерным і прагназуемым, патрэбен менеджмент, патрэбны здольнасці, пэўныя арганізатарскія і тэхналагічныя намаганні. Абагульняючы, можна сказаць, што характарыстыка выпадковасці, выяўленая, напрыклад, каэфіцыентам варыяцыі або сярэднеквадратычным адхіленнем вытворчага паказчыка з'яўляецца меркай менеджменту: чым вышэй варыяцыя - тым менш менеджменту на прадпрыемстве.

Так, дэфіцыт фонду пераменных расходаў сведчыць аб недастатковым фінансаванні складскіх запасаў. Недахоп тавара ўплывае на аперацыйную здольнасць капіталу (фізічную прадукцыйнасць капіталу [2]), у большасці выпадкаў змяншаючы прадукцыйнасць фірмы.

Арганізуючы рэгістры дэбіторскай і крэдыторскай запазычанасці для кожнага фонду (калі гэта неабходна), мы збліжаем справаздачу аб дэфіцытах з уліковымі дадзенымі бухгалтарскай сістэмы. У сілу гэтага з'яўляецца магчымасць супастаўлення дадзеных справаздачы аб дэфіцытах і дадзеных бухгалтарскіх сістэм, што станоўча адбіваецца на дакладнасці прадстаўленых справаздачай дадзеных. Усё ж варта памятаць, што павелічэнне аб'ёму дадзеных і ўскладненне структуры справаздачы аб дэфіцытах апраўдана толькі да вызначанай мяжы. Справаздача аб дэфіцытах не павінна падмяняць сабой бухгалтарскую падсістэму, і працавыдаткі на яго фарміраванне павінны быць занядбана малыя ў параўнанні з працавыдаткамі бухгалтарскай падсістэмы, якая рэгіструе тыя ж факты гаспадарчага жыцця.

Канструкцыя рэгулятара. Маючы выручку дня (ці іншага перыяду), прыступаем да яе размеркавання (мал. 4).

«Простым» спосабам утрымання нормы прыбытку з'яўляецца працэдура скарачэння выдаткаў, якая праводзіцца пад лозунгам «прывядзенне выдаткаў у адпаведнасць з даходамі». Такі падыход, з прычыны яго відавочнасці, прымяняецца першым у ліку «неадкладных» мер павышэння эфектыўнасці кампаніі, хоць больш дзейсным, але і больш складаным з'яўляецца павелічэнне даходаў. Аддаючы належнае важнасці рашэння задачы павелічэння даходаў, мы тым не менш паспрабуем рацыяналізаваць працэдуру скарачэння выдаткаў так, каб яе па праве можна было назваць метадам кіравання выдаткамі.

Аператыўнасць справаздачы і яе дакладнасць уваходзяць у супярэчнасць адзін з адным, і варта нечым ахвяраваць, альбо аператыўнасцю ў шкоду дакладнасці, альбо наадварот. Мы прапануем ахвяраваць некаторай ступенню дакладнасці на карысць аператыўнасці справаздачы.

4. Выплаты і паступленні, не звязаныя з даходамі і затратамі. Прыкладамі такіх аперацый з'яўляюцца ўклады або выкуп статутнага капіталу, паступленні або вяртанне крэдытаў і пазык. Варта згадаць і аб патоках, звязаных з перамяшчэннем грашовых сродкаў паміж разліковым рахункамі, касамі, аперацыі канвертацыі грашовых сродкаў як у розныя валюты, так і ў розныя грашовыя інструменты.

 • рэгістры ўліку фонду пераменных расходаў, фонду пастаянных расходаў і фонду прыбытку і рэзерваў,

Прыбытак - гэта павелічэнне эканамічных выгод, не звязаных з выплатамі на карысць трэціх асоб. Напрыклад, калі да выплат на карысць трэціх асоб адносяцца толькі ПДВ і акцыз, то даход - гэта выручка за мінусам ПДВ і акцыза.

Фонд пазаабаротных актываў

Камунальныя плацяжы

D2

Дадзеныя рэгістры дазваляюць адлюстраваць дэфіцыт ці прафіцыт фондаў. Што сведчыць аб дастатковым або недастатковым фінансаванні затрат, а таксама аб дастатковасці або недастатковасці прыбытку. Праўда, аб прыбытку можна меркаваць, прымаючы да ўвагі абароты і рэшткі фонду прыбытку і рэзерваў.

Пачатковая рэшта

У рэгістрах мал. 8, у пазіцыях D2 і К1 стаяць грашовыя сумы, якія пераносяцца на асабовы бок справаздачы аб дэфіцытах: сума D2 заносіцца ў пазіцыю W1, сума К1 – у пазіцыю Р1. Выкарыстанне рэгістраў дэбіторскай і крэдыторскай запазычанасці спрашчае ўлік аперацый з разлікамі неграшовымі сродкамі: бартэр, залік сустрэчных патрабаванняў і г.д. Досыць проста скарэктаваць дэбіторскую і крэдыторскую запазычанасці на суму неманетарнай аперацыі. Праўда, з-за сувязі паміж рэгістрамі і фондамі, сумы неманетарных аперацый уплываюць на астатак фонду. І калі выкарыстанне фонду за кошт неманетарных аперацый не выклікае пярэчанняў, то папаўненне фондаў на падставе адгрузак, не забяспечаных грашовымі патокамі, насцярожвае. З іншага боку, матэрыяльныя каштоўнасці адпушчаны і сігналізаваць аб гэтым трэба. І калі мы правядзём папаўненне фондаў, то тым самым адлюструем абавязацельства правесці расходы, з тым, каб забяспечыць арганізацыю рэсурсамі, неабходнымі для яе функцыянавання. У гэтым праяўляецца погляд на выдаткі, як рэсурсы, якія забяспечваюць у будучыні эканамічную выгаду (дабаўленую вартасць) і ў нас ёсць прычына для адступленняў ад справаздачы аб руху грашовых сродкаў.

Справаздача аб дэфіцытах недвухсэнсоўна і празрыста сведчыць аб дэфіцытах і наяўных сродках. Мець дадзеную інфармацыю пад рукой проста неабходна і справаздача яе дае. Ці будзе дастаткова дадзенай інфармацыі? Дастатковасць вызначаецца характарам рашэнняў - стратэгічных, тактычных або аператыўных. Заўсёды існуе прамежак часу, для якога інфармацыя справаздачы аб дэфіцытах дастатковая і такі прамежак часу адпавядае задачам аператыўнага кіравання. Такім чынам, абапіраючыся на патрэбы аператыўнага кіравання, мы будзем імкнуцца да касавага характару справаздачы аб дэфіцытах, дамагаючыся збліжэння справаздачы аб дэфіцытах і справаздачы аб руху грашовых сродкаў.

K2

Структура выручкі - гэта нішто іншае, як працэнтнае размеркаванне выручкі па фондах. Зафіксаваўшы адзін раз працэнт размеркавання выручкі па фондах, мы будзем прымяняць гэты працэнт да выручкі, нягледзячы на ​​тое, што фактычная і гістарычна якая склалася структура выручкі не адпавядае мэтавай. Неадпаведнасць нарматыўнай і фактычнай структуры выручак ставіць пытанне аб чарговасці размеркавання выручкі - які фонд атрымлівае належную яму долю выручкі першым, а які апошнім. Аднак у выпадку працэнтнага размеркавання гэта ўсё роўна - усе фонды атрымаюць належную долю выручкі. Але ці будзе дастатковая сума? Гэтае пытанне асабліва займальнае ў адносінах да фонду пастаянных выдаткаў. Займальны, але не больш за тое, таму мы пакуль не будзем спыняцца на гэтым пытанні.

1. Спосаб уліку ПДВ. Усе артыкулы справаздачы аб прыбытках і стратах змяшчаюць сумы без уліку ПДВ. Калі пры планаванні плацяжоў абапірацца толькі на справаздачу аб прыбытках і стратах, то адсутнасць ПДВ спараджае цяжкасці з планаваннем плацяжоў - па кожным артыкуле трэба разлічыць папраўку на ПДВ, з тым каб атрымаць суму выплат. Так як паступленні і выплаты ўтрымліваюць у сабе ПДВ (там, дзе ён ёсць), то ўключэнне ПДВ у склад сум справаздачы аб дэфіцытах апраўдана не толькі з "калькуляцыйнай", але з кіраўніцкай пункту гледжання.

12 500

Калі мы выбралі аператыўнасць, то трэба ацаніць затраты на дасягненне максімальнай аператыўнасці справаздачы. Выкажам здагадку, што мы можам ацаніць дадатковы прыбытак, які атрымліваецца дзякуючы высокай аператыўнасці. Тады мы можам суаднесці атрымоўваны прыбытак з выдаткамі, які забяспечвае дадзеную аператыўнасць. Нават калі нам недаступныя дакладныя колькасныя дадзеныя, мы ўсё ж можам вынесці якасныя меркаванні і выпрацаваць эканамічна абгрунтаваныя патрабаванні да аператыўнасці. Калі выдаткі на аператыўнасць менш даходу ад аператыўнасці (на колькі менш - вызначаецца нарматывам рэнтабельнасці затрат), мы будзем мець «эканамічна абгрунтаваную» аператыўнасць. І калі такі ўзровень аператыўнасці не задавальняе кіраўніцтва, то трэба накіраваць намаганні на ўдасканаленне тэхналогіі кіравання, дакументаабароту, удасканаленне бізнес-працэсаў,

Іншы падыход да дэталізацыі сум можа грунтавацца на прадстаўленні банкаўскай выпіскі электроннай табліцай. Уводзячы ў шаблон сумы банкаўскай выпіскі, гэта значыць усе паступленні і выплаты грашовых сродкаў, мы атрымліваем крыніцу дадзеных для фармавання сум паступлення ў фонды і сумы выкарыстання фонду. Уключэнне ліста "Банкаўская выпіска" дазваляе, апроч іншага, атрымаць цэласную сістэму прадстаўлення грашовых патокаў з адлюстраваннем рэшткаў сродкаў на кожную дату. Заўважым, што для поўнага апісання грашовых патокаў неабходна ўлічыць і адлюстраванне руху грашовых сродкаў, які ўлічваецца ў касавых кнігах прадпрыемства.

Мал. 4. Схема размеркавання выручкі

Характарыстыка фондаў

Прылада рэгулятара

Задача прадпрыемства заключаецца ў забеспячэнні зададзенай рэнтабельнасці аперацый і ў падтрыманні бягучага ўзроўню таварнага запасу як гарантыі дастатковага ўзроўню продажаў. Пабудуем рэгулятар, які вырашае дадзеную задачу.

Аператыўнасць і дакладнасць справаздачы аб дэфіцытах

Вызначым наступны парадак размеркавання выручкі па фондах:

У ролі прыбытку ў справаздачы аб дэфіцытах могуць выступаць а) сумы паступленняў у фонд прыбытку мінус сумы выкарыстання прыбытку для пакрыцця дэфіцытаў іншых фондаў, б) сумарны дэфіцыт або прафіцыт фондаў, скарэкціраваны на сумы прыбытку, размеркаванай на карысць уладальнікаў кампаніі. Але і пасля карэкціроўкі мы маем толькі прыблізнае ўяўленне аб прыбытку. Дакладнае ж супастаўленне справаздач можа запатрабаваць выдасканаленай тэхнікі разлікаў.

Выбыла

Аб касавым характары справаздачы аб дэфіцытах

Адмоўны астатак фонду кажа аб дэфіцыце, станоўчы - аб прафіцыце. Станоўчы астатак фонду сведчыць аб патрэбнасці ў расходах па гэтай групе затрат. Патрэба вызначаецца тым, што выдаткі неабходны для захавання прыбытковасці прадпрыемства. Адмоўны астатак фонду можа сведчыць аб патрэбнасці ў даходах для пакрыцця дэфіцыту. Сума астаткаў усіх фондаў сведчыць або аб агульным дэфіцыце або аб прафіцыце прадпрыемства і мае сувязь з наяўнымі сродкамі арганізацыі. Эканамічная і дзелавая інтэрпрэтацыя рэшткаў фондаў залежыць ад фонду.

Некаторую складанасць уяўляе размеркаванне прыбытку, якое разумеецца як рэінвеставанне. Зрэшты, дадзеная складанасць можа быць пераадолена альбо шляхам адлюстравання адпаведных сум у вочку С2, альбо шляхам задання адпаведных пачатковых рэшткаў фонду прыбытку і фонду пазаабаротных актываў.

Аплата працы

Для любога фонду справядліва: дэфіцыт фонду ёсць следства таго, што сродкі фонду выкарыстоўваюцца звыш меры. Паколькі размяркоўваецца 100 працэнтаў выручкі, то дэфіцыт аднаго фонду магчымы за кошт сродкаў якога-небудзь іншага фонду. Таму варта ацэньваць «крытычнасць» дэфіцыту - глядзець: за кошт якіх фондаў сфарміраваны дэфіцыт. Так, калі дэфіцыт фонду пастаянных расходаў сфарміраваны за кошт фонду закупак тавару, то ўзнікае пагроза недафінансавання закупак тавару, а значыць пад пытаннем і будучыя выручкі. Калі ж дэфіцыт фонду пастаянных расходаў створаны за кошт фонду прыбытку і рэзерваў, то ў большасці выпадку дастаткова звярнуць увагу на неабходнасць пакрыцця дэфіцыту, з тым каб дасягнуць планавага памеру прыбытку.

Адсюль выцякае яшчэ адно сцвярджэнне: пры ўмове суцэльнай і поўнай рэгістрацыі ўсіх паступленняў і выплат сума наяўных сродкаў будзе роўная суме рэшткаў фондаў.

W3

 • Прапанаваны метад прадугледжвае наяўнасць у справаздачы аб дэфіцытах наступных рэгістраў:

Для дэманстрацыі прыёму дэталізацыі сум прывядзем наступны прыклад. Няхай у нас ёсць ліст, які мы назавем "Выручка". Гэты ліст будзе змяшчаць дзённыя выручкі і размеркаванне выручкі па фондах. Дадзены ліст можна арганізаваць так, як паказана на мал. 6 (лічбы - умоўныя).

фонд пераменных расходаў,

Вызначанасць сумы пастаянных выдаткаў, яе цесная сувязь з выручкай заахвочвае кіраўніцтва больш узважана ставіцца да выдаткаў, суадносіць запатрабаванні і жаданні з магчымасцямі прадпрыемства. Тым не менш, калі струмень выручкі ў сілу фундаментальных чыннікаў не дастатковы для пакрыцця сталых выдаткаў, то ніякі рэгулятар не здольны забяспечыць выжыванне фірмы.

Апісанне рэгулятара пачнем з простага выпадку, паступова пераходзячы ад прыватнага да агульнага. Для пачатку разгледзім гіпатэтычнае гандлёвае прадпрыемства і выкажам здагадку, што ў пачатку яго функцыянавання ў складзе актываў прадпрыемства лічыцца толькі тавар. Больш за тое, кошт складскіх запасаў у дакладнасці роўна суме ўласнага капіталу, гэта значыць таварныя запасы сфарміраваны за кошт капіталу. Каб пазбегнуць уліку дэбіторскай і крэдыторскай запазычанасці, прымем, што ўсе выдаткі і даходы прадпрыемства маюць грашовую форму.

Сабекошт

Выкарыстанне фонду пазаабаротных актываў у асноўным вычэрпваецца аперацыямі набыцця, мадэрнізацыі, аднаўлення і рамонту пазаабаротных актываў. Магчыма, сюды могуць быць аднесены аперацыі па абслугоўванні неабаротных актываў. Аднак не варта захапляцца скрупулёзным улікам падобных аперацый, абмежаваўшыся відавочнымі сітуацыямі.

Як вядома, маржинальный падыход дыферэнцуе выдаткі на зменныя (сабекошт прадукцыі) і сталыя (выдаткі на агульнае функцыянаванне фірмы). Кошт пераменных расходаў непасрэдна пераносіцца на кошт выпуску або на кошт тавараў, якія рэалізуюцца. Не моцна зграшым супраць ісціны, калі скажам: няма зменных выдаткаў - няма выручкі. Пераменныя выдаткі непасрэдна звязаныя з прадукцыйнасцю фірмы і тым самым, вызначаюць "прадукцыйную" бок эфектыўнасці. Пастаянныя выдаткі вызначаюць жыццяздольнасць прадпрыемства. Тым самым, у пастаянных выдатках атрымлівае сваё ўвасабленне іншы бок эфектыўнасці прадпрыемства - здольнасць да вытворчасці. Безумоўна, узнікаюць некаторыя складанасці з размеркаваннем выдаткаў па відах - пастаянныя і зменныя, - але ў рамках прапанаванага паходу падобныя складанасці не гэтак ужо важныя.

Канчатковае рашэнне аб карыснасці кансалідацыі справаздач аб дэфіцытах можа быць прынятае толькі пасля адказу на пытанне: як будзе выкарыстоўвацца дадзеная справаздача ў кіраванні групай. Толькі затым аналізуюцца магчымасці працэдуры кансалідацыі, выдаткі на падрыхтоўку кансалідаваных справаздач і выгады, якія выцякаюць з прымаемых рашэнняў на аснове дадзенай справаздачы.

Парадак запаўнення справаздачы наступны. Папаўненне фонду, - пазіцыі W1 - W3, - запаўняюцца ў адпаведнасці з правіламі размеркавання выручкі па фондах. Сума W = W1 + W2 + W3 уводзіцца ў справаздачу для праверкі карэктнасці размеркавання: сума W павінна быць роўная выручцы. Ніжэй мы згадаем пра магчымыя карэкціроўкі сум размеркавання, якія могуць парушыць згаданае правіла.

Змястоўны бок кансалідацыі звязаны з пытаннямі інтэрпрэтацыі кансалідаванай справаздачы аб дэфіцытах: ці мае сэнс кансалідаваны дэфіцыт групы кампаній, ці ёсць змястоўная інтэрпрэтацыя рэшткаў кансалідаваных фондаў? Складанасці інтэрпрэтацыі кансалідаванай справаздачы выкліканы некалькімі прычынамі. Па-першае, фінансавая структура групы кампаній не аднастайная і змяшчае як цэнтры прыбытку, так і цэнтры выдаткаў. Па-другое, пры кансалідацыі некаторыя трансакцыі становяцца ўнутранымі.

Канчатковая рэшта

Паступленні і выплаты грашовых сродкаў, якія адлюстроўваюцца ў банкаўскай выпісцы і касавай кнізе ў частцы наяўных сродкаў, якія не залічваюцца на разліковы рахунак - асноўны аб'ект уліку ў справаздачы аб дэфіцытах. Гэты факт прадвызначае касавую прыроду справаздачы аб дэфіцытах, збліжаючы яе са справаздачай аб руху грашовых сродкаў. Але гэта ж спараджае цяжкасці ў супастаўленні справаздачы аб дэфіцытах і справаздачы аб прыбытках і стратах. У сувязі з гэтым узнікае пытанне: ці можа справаздача аб дэфіцытах выкарыстоўвацца для адзнакі прыбытку кампаніі?

У аснове прапанаванага метаду кіравання выдаткамі ляжыць шэраг пасылак. Дадзеныя пасылкі маюць відавочны характар ​​і тым не менш патрабуюць відавочнага апісання, бо ігнараванне гэтых пасылак пры канструяванні ці мадыфікацыі метаду можа не толькі зменшыць эфектыўнасць метаду, але і зусім насіць дэструктыўны характар.

Фармальны бок працэдуры кансалідацыі закранае пытанні аднастайнасці формаў справаздачы аб дэфіцытах і вынікае з гэтага факта зручнасці або нязручнасці аб'яднання гэтых справаздач. Аднастайнасць формаў справаздач, заснаванае на стандартызацыі адрасоў вочак электронных табліц, дазваляе выконваць кансалідацыю хутка і тэхналагічна, проста падсумоўваючы вочкі. Часам і адсутнасць аднастайнасці не моцна ўскладняе справу, асабліва, калі аб'ём дадзеных невялікі і ручны ўвод няцяжкі.

Выкарыстанне сродкаў фонду адлюстроўваецца ў пазіцыях Р1 - Р3. Выдаткі па графе Р1 і выдаткі па графе Р3 відавочныя. Выплаты па графе Р2 падпарадкоўваюцца наступнаму правілу: усё, што не можа быць аднесена ў графы Р1 і Р3, адлюстроўваюцца ў графе Р2. У прыватнасці, у графе P2 адлюстроўваюцца выплаты дывідэндаў, выплаты працэнтаў, пазарэалізацыйныя выдаткі, капіталаўкладанні, рамонт асноўных сродкаў, аднаўленне нематэрыяльных актываў.

Маючы справаздачу аб дэфіцытах, можна прапанаваць яшчэ адзін спосаб кіравання часова свабоднымі грашовымі рэшткамі, які заключаецца ў кіраванні дэфіцытамі фондаў. Сутнасць гэтага спосабу заключаецца ў такой арганізацыі чарговасці плацяжоў, пры якой па некаторых фондах ствараецца штучны дэфіцыт. Іншы ж фонд, як правіла той, па якім мяркуецца вялікі плацёж, становіцца прафіцытным. Калі надыходзіць тэрмін плацяжу, увесь грашовы паток накіроўваецца на карысць гэтага плацяжу і прафіцыт фонду пагашаецца. Так як іншыя фонды ўжо атрымалі апераджальныя фінансаванне, то фірма функцыянуе ў нармальным рэжыме, не адчуваючы недахопу рэсурсах.

Многія прадпрыемствы прыцягваюць крэдыты і пазыкі, у сувязі з чым узнікае задача забеспячэння своечасовага вяртання крэдытаў і пазык. Рашэнне дадзенай задачы ажыццяўляецца шляхам планавання грашовых патокаў і рэзервавання сум для пагашэння запазычанасці. А раз так, то можа спатрэбіцца фандаванне выручкі для забеспячэння вяртання крэдытаў і пазык. Навошта ствараецца фонд вяртання крэдыту. Падобны фонд з'яўляецца кароткатэрміновым, бо ён закрываецца пасля выканання той задачы, на выкананне якой ён быў адкрыты.

Любы фонд можна прадставіць як прыходна-расходную бухгалтарскую кнігу. Прыходу адказвае ўтварэнне сум фонду, расходу - выкарыстанне фонду. Рэшту, якая выводзіцца як розніца прыходаў і расходаў, будзе гаварыць аб наяўнасці крыніц сродкаў. Зрэшты, не толькі аб наяўнасці сродкаў: астатак фонду будзе сведчыць аб патрэбнасці ў фінансаванні і аб абавязацельстве зрабіць выплаты з тым, каб забяспечыць прадпрыемства неабходнымі рэсурсамі. Сіла патрэбнасці вызначаецца значнасцю затрат.

Задача ўзгаднення параметраў уваходу і выхаду некаторай сістэмы - тыповая кібернетычная задача. Яна вырашаецца шляхам канструявання рэгулятара, які вымярае прыбытак і санкцыянуючага выдаткі. Санкцыянаванне - гэта, у прыватнасці, і класіфікацыя, і ацэнка мэтазгоднасці выдаткаў. У выніку рэгулятар павінен разлічыць адпаведныя ўзроўні выдаткаў у залежнасці ад іх прызначэння і ўплывы як на прыбытак, так і на жыццяздольнасць прадпрыемства.

Мал. 8. Рэгістры ўліку дэбіторскай і крэдыторскай запазычанасці

Улік дэбіторскай і крэдыторскай запазычанасці

 • складскі рэгістр,

Рэзерв прыбытку

Парадак утварэння фонду вызначаецца працэдурай размеркавання выручкі, а парадак выкарыстання фонду ёсць нішто іншае, як выплаты і аплата затрат.

Выкарыстанне інфармацыі, якая прадастаўляецца справаздачай аб дэфіцытах, спрыяе абгрунтаванаму прыняццю рашэнняў як па скарачэнні выдаткаў, так і па забеспячэнні прыбытковасці кампаніі пры наяўнасці доўгатэрміновых падстаў для прыбытковай працы кампаніі.

u - норма маржынальнага прыбытку

Выдаткі - гэта выдаткі, якія адлюстроўваюцца ў справаздачы аб прыбытках і стратах, або, іншымі словамі, выдаткі - гэта выдаткі, якія адносяцца на фінансавы вынік. Такім чынам, выдаткі больш агульны тэрмін, чым выдаткі.

Хай кібернетычная сістэма - наша фірма, выручка - выхад сістэмы, выдаткі (расходы) - уваход сістэмы. Падсістэма кіравання, вымяраючы выручку, санкцыянуе выдаткі, узгоднячыся альбо з бягучым узроўнем выручкі, альбо з удакладняемым часам прагнозам выручкі (мал. 1).

Першая пасылка: узаемаўвязка даходаў і расходаў. Прымем, што ўсё, чым мы размяшчаем - гэта нашы даходы, і мы не можам сабе дазволіць марнаваць звыш атрыманага даходу.

Мал. 7. Выгляд ліста «Выдаткі»

Такім чынам, выручка, якая размяркоўваецца, будзе папаўняць адукаваныя фонды, а зробленыя выплаты будуць памяншаць суму сродкаў фонду. Станоўчы астатак фонду будзе казаць аб нявыкарыстаных магчымасцях, а адмоўны астатак - аб выплатах, зробленых звыш крыніцы фінансавання. Дамовімся называць адмоўны астатак фонду дэфіцытам, а станоўчы - прафіцытам. Калі фонд адзін, то дэфіцыт, верагодна, немагчымы, але калі фондаў некалькі, то дэфіцыт аднаго з фондаў магчымы за кошт прафіцытаў іншых фондаў.

3. Астатнюю частку выручкі накіроўваем у фонд пастаянных расходаў. Гэтая частка выручкі з'яўляецца той сумай, якую мае кіраўніцтва як для падтрымання жыццядзейнасці прадпрыемства, так і для падтрымання «камфортнага» існавання. Сума сродкаў, якія паступаюць у дадзены фонд, ніколі не будзе адмоўнай, калі працэнт размеркавання неадмоўны.

Маючы справаздачы аб дэфіцытах у кожнай бізнес-адзінцы, узнікае жаданне пабудаваць справаздачу аб дэфіцытах для ўсёй групы кампаній. З тым каб адказаць на пытанне - ці мае сэнс кансалідацыя - варта разгледзець фармальны і змястоўны бакі працэдуры кансалідацыі.

 • Бетге Й. Балансазнаўства. – М .: І. ць «Бухгалтарскі ўлік». 2000. - 454 с.

Аперацыі вяртання крэдытаў і пазык патрабуюць арганізацыі спецыяльнага фонду для рэзервавання грашовых сродкаў, якія накіроўваюцца ў пагашэнне крэдытнай запазычанасці. Неабходнасць рэзервавання грашовых сум для пагашэння крэдытных абавязацельстваў, у сваю чаргу, патрабуе перагляду структуры выручкі - патрабуецца вылучыць долю выручкі, якая накіроўваецца ў фонд вяртання крэдытаў і скарэктаваць размеркаванне выручкі для астатніх фондаў. Калі не перагледзець структуру выручкі, то мы па ходзе вяртання крэдыту атрымаем дэфіцыты ў фондах, якія ў далейшым спатрэбіцца старніраваць у той суме, якая выклікана пагашэннем крэдытаў.

Другая пасылка: эфектыўнасць мае два бакі - прадукцыйнасць і здольнасць да вытворчасці. Гэта пасылка дазваляе пазбавіцца ад аднабокага разумення эфектыўнасці як выніку: чым больш вырабляеш - тым вышэй эфектыўнасць. Эфектыўнасць ёсць вынік, але вынік залежыць ад сродкаў (рэсурсаў), якія дазваляюць атрымаць гэты вынік. У прыватнасці, неабаротныя актывы, запасы, наогул актывы - гэта сродкі (рэсурсы), якія дазваляюць атрымаць вынік - прыбытак. Скарачаючы выдаткі, мы клапоцімся аб прыбытку, аднак, «упарта» ў скарачэнні выдаткаў, можна застацца без рэсурсаў. Імкнучыся да хуткай аддачы абаротнага капіталу, імкнучыся да імгненнага выніку, мы можам зменшыць абаротны капітал, а змяншаецца абаротны капітал мае змяншаюцца магчымасці прыносіць даход. І ўжо рост абарачальнасці не здольны кампенсаваць падзенне нормы рэнтабельнасці. З іншага боку, клапоцячыся толькі аб капітале, толькі аб рэсурсах можна застацца без выніку - прыбытку. Задача складаецца ў тым, каб дамагчыся балансу паміж вынікам і сродкамі, якія вырабляюць вынік.

Рэшту фонду внеоборотных актываў сведчыць аб недастатковых укладаннях у внеоборотные актывы. Калі падобнае недафінансаванне абгрунтавана, то рэшту фонду пазаабаротных актываў трэба пераразмеркаваць на карысць іншых фондаў з тым, каб зафіксаваць адсутнасць патрэбнасці ў фінансаванні пазаабаротных актываў.

 • плацежны каляндар.

Мал 5. Ліст справаздачы аб дэфіцытах

Фондаў можа быць болей. Можна ўтварыць фонд падаткаў, фонд фінансавых рэзерваў, фонд капіталаўкладанняў, фонд пазык і крэдытаў, але нам пакуль дастаткова трох фондаў. Удакладнім толькі спецыфіку трэцяга фонду - фонду прыбытку. Гэты фонд будзе мець яшчэ адну, пашыраную назву – фонд прыбытку і рэзерваў. Апроч прыбытку, да дадзенага фонду мы будзем адносіць усе выплаты і выдаткі, якія не патрапілі ў фонды зменных і сталых выдаткаў. Для сцісласці мы часам будзем апускаць "і рэзерваў", называючы фонд проста - фонд прыбытку. Прызначэнне фонду прыбытку і рэзерваў будзе складацца ў рэзерваванні як прыбытку, так і некаторай дзелі выручкі, якая накіроўваецца на фінансаванне «нечаканых» выплат. Наогул, стварэнне рэзерваў - добрая прылада парыравання выпадковасцяў: выпадковых выплат, выпадкова непагашанай дэбіторскай запазычанасці, выпадкова пратэрмінаванай крэдыторскай запазычанасці. Наяўнасць фонду прыбытку і рэзерваў дазволіць, няхай не гарантаваць, то хаця б забяспечыць прыбытак. Рэзерваванне выручкі пад нечаканыя выплаты толькі ўзмацняе падобныя меры забеспячэння прыбытку. У сваю чаргу, прыбытак прадпрыемства, разам з рэзервамі, з'яўляецца лічбавым выразам эфектыўнасці прадпрыемства.

Напрыклад, кожны від выдаткаў можа быць прадстаўлены сваёй калонкай справаздачы.

Рэшту - на пастаянныя выдаткі

2500

Рыс 6. Выгляд ліста «Выручка»

31

Кансалідацыя справаздач аб дэфіцытах

Аперацыі атрымання крэдытных і пазыковых сродкаў не патрабуюць стварэння спецыяльных фондаў. Паступленне пазыковых сродкаў натуральным чынам улічваецца як папаўненне ўжо адкрытых фондаў. Якіх менавіта - залежыць ад мэтавага прызначэння крэдыту. На самой справе, калі крэдыт выдадзены для закупак тавару, то папаўняецца фонд закупак тавару. Калі ж у пазыкі адсутнічае мэтавае прызначэнне, то папаўняецца фонд пастаянных расходаў.

фонд пастаянных расходаў.

Ва ўліку фінансавы вынік вызначаецца як астатак пасля выліку выдаткаў. У прапанаванай методыцы парадак іншы: спачатку адымаем з выручкі зменныя выдаткі, клапоцячыся аб падтрыманні здольнасці функцыянавання, а затым аперацыйную прыбытак (можна выкарыстоўваць паказчык EBITDA), разлічаную як працэнт выручкі. Гэтым мы надаем пераменны характар ​​аперацыйнага прыбытку. І толькі пасля аднімання аперацыйнага прыбытку астатак выручкі накіроўваецца на фінансаванне пастаянных выдаткаў. Гэтым мы абмяжоўваем долю пастаянных выдаткаў у выручцы. З іншага боку, мы дзейнічаем супраць прыроды пастаянных выдаткаў, робячы іх зменнымі. І такія дзеянні не пройдуць бясследна, нам давядзецца ўводзіць карэкціроўкі фонду пастаянных расходаў.

Мал. 3. Структура выручкі

Маючы рэгістры дэбіторскай і крэдыторскай запазычанасці, можна ўвесці ў справаздачу аб дэфіцытах яшчэ адну табліцу - складскі рэгістр, з тым, каб мець пад рукой інфармацыю аб стане склада і дынаміцы яго змены. Выгляд складскога рэгістра прыведзены на мал. 9.

 • рэгістр фонду пазаабаротных актываў,

Фонд вяртання крэдытаў арганізуецца з дапамогай адкрыцця рэгістра, прыкладны від якога прыведзены на мал. 10.

Выкладзеныя прычыны абцяжарваюць супастаўленне справаздачы аб дэфіцытах і справаздачы аб прыбытках і стратах, але ці важна падобнае супастаўленне з пункту гледжання кіравання прадпрыемствам?

Пасля таго як спланаваны ўсе перыядычныя і рэгулярныя плацяжы, застаюцца разавыя, несістэматычныя плацяжы, якія можна праводзіць у тыя дні, калі на разліковых рахунках прадпрыемства ўтвараецца свабодная грашовая маса.

….

Выручка - усе паступленні, звязаныя з разлікамі за рэалізаваныя тавары, работы, паслугі, маёмасныя правы ў грашовай або натуральнай форме.

3. Неманетарныя даходы і выдаткі: тавараабменныя аперацыі, аперацыі заліку сустрэчных патрабаванняў, выдаткі па амартызацыі і да т.п.

Наяўнасць вялікіх астаткаў грашовых сродкаў, зарэзерваваных, напрыклад, у мэтах маючага адбыцца пагашэння крэдыту або для аплаты вялікай партыі тавару, падахвочвае паспрабаваць вырашыць задачу даходнага размяшчэння свабодных астаткаў грашовых сродкаў. Гэта задача мае рашэнне, калі даходы ад размяшчэння свабодных грашовых сродкаў з улікам рызык такога размяшчэння перавышаюць расходы на прыцягненне пазыковага капіталу. У іншым выпадку, калі даходы ад размяшчэння менш выдаткаў па прыцягненню пазыковага капіталу, пераважна апераваць пазыковым капіталам.

Ідэя пабудовы

Дадамо ў справаздачу аб дэфіцытах рэгістры ўліку дэбіторскай і крэдыторскай запазычанасці. Для пэўнасці прымем, што ў складзе дэбіторскай запазычанасці лічыцца толькі запазычанасць кліентаў, а ў складзе крэдыторскай запазычанасці - запазычанасць пастаўшчыкам тавару. Выгляд рэгістраў уліку запазычанасці прыведзены на мал. 8.

У тэксце артыкула нам даводзіцца выкарыстоўваць тэрміны "выручка", "даходы", "выдаткі", "расходы". З тым, каб пазбегнуць розначытанняў тэрмінаў, пакажам, што мы прытрымліваемся азначэнняў, дадзеных у [1]. Тутака ж мы абмяжуемся кароткай даведкай.

Такім чынам, кансалідацыя справаздач можа з'яўляцца тэхнічна складанай задачай, а кансалідаваная справаздача аб дэфіцытах з цяжкасцю паддавацца інтэрпрэтацыі. З іншага боку, небезвыніковая і спроба пабудовы кансалідаванай справаздачы аб дэфіцытах. Немагчымасць пабудовы кансалідаванай справаздачы выяўляе недахопы ў арганізацыі фінансавання ўнутры групы. Калі не атрымоўваецца атрымаць змястоўную кансалідаваную справаздачу, сумарны дэфіцыт групы не паддаецца інтэрпрэтацыі, у структуры маюцца цэнтры выдаткаў, венчурныя цэнтры ці цэнтры інвестыцый, якія маюць хранічны дэфіцыт, з якім усё ўжо змірыліся і махнулі рукой - мы маем праблемы, і магчыма, сур'ёзныя з арганізацыяй фінансавай працы ўнутры групы кампаній. Гэта першае. Другое - справаздача аб дэфіцытах дазваляе па-іншаму зірнуць на эканамічную мэтазгоднасць як цэнтраў выдаткаў, так і іншых груп затрат. Можна паспрабаваць прааналізаваць, ці з'яўляецца кожны цэнтр затрат прычынай эканамічнай дабаўленай вартасці (EVA), ці існуе альтэрнатыва дадзенаму цэнтру затрат, чаму роўная кошт работ і паслуг цэнтра затрат, як суадносіцца дадзены кошт з коштам аналагічных работ і паслуг, прапанаваных рынкам.

Значнасць і істотнасць аперацый з неабаротнымі актывамі (асноўнымі сродкамі, нематэрыяльнымі актывамі і г.д.) можа запатрабаваць увядзення асобнага фонду для фінансавання падобных аперацый. Прылада дадзенага фонду, а таксама табліцы для яго прадстаўлення аналагічныя разгледжаным раней фондам, таму мы не будзем падрабязна спыняцца на характарыстыцы фонду пазаабаротных актываў.

S2 = D1 х (1-u)

Працягваючы канструяванне тэхналогіі планавання плацяжоў, прапануем наступную практыку. Вызначым кожнаму ўвазе плацяжоў часовы калідор плацяжу, так што ўся выручка ў межах гэтага адрэзка часу паступае ў распараджэнне адпаведнага фонду. Напрыклад, падатковыя плацяжы маюць фіксаваныя тэрміны выплаты і лагічна ўсталяваць калідор для іх аплаты, зафіксаваўшы ў плацежным календары напрамак выкарыстання выручкі - "аплата падаткаў". Тыя ж правілы можна распаўсюдзіць на плацяжы па дагаворах з перыядычнымі плацяжамі, напрыклад па дагаворах арэнды.

Іншымі словамі цвёрдая сувязь замяняецца "мяккай" сувяззю, якая вызначаецца наступным правілам: выплаты па ўсіх фондах не павінны перавышаць наяўнасці і наяўнага крэдыту.

2. "Разначасовасць" сум даходаў (выручак), якія адлюстроўваюцца ў справаздачы аб дэфіцытах і ў справаздачы аб прыбытках і стратах. Прычына "розначасовасці" заключаецца ў тым, што справаздача аб прыбытках і стратах фарміруецца з выкарыстаннем метаду налічэння і частка даходаў не мае грашовага пакрыцця ў справаздачным перыядзе. У справаздачы аб дэфіцытах частка паступленняў адносіцца як да даходаў мінулых перыядаў (пагашэнне дэбіторскай запазычанасці), так і да даходаў будучых перыядаў (авансы). Дэталёва пытанне "розначасовасці" даходаў і выдаткаў разгледжаны ў працы [4].

Трэцяя пасылка: задача ўзгаднення рэзультатыўнасці і здольнасці прыносіць вынік павінна складацца не толькі ў максімізацыі выніку, але і ў максімізацыі здольнасці прыносіць вынік. Пад вынікам будзем разумець прыбытак. Прыбытак добры, але не адзіны паказчык, які характарызуе рэзультатыўнасць і эфектыўнасць фірмы. Напрыклад, у якасці выніку можна абраць выручку ці іншы паказчык. Мы спыніліся на прыбытку з-за таго, што гэта ясны і просты паказчык, які характарызуе эфектыўнасць камерцыйнага прадпрыемства. Безагляднае скарачэнне выдаткаў можа паставіць пад пагрозу жыццяздольнасць кампаніі, падарваць здольнасць фірмы прыносіць вынік. Каб не дапусціць гэтага, патрабуецца працэдура скарачэння выдаткаў, якая дазваляе ўвязаць прыбытак (вынік дзейнасці фірмы) і здольнасць фірмы генераваць прыбытак не толькі ў кароткатэрміновай, але і ў доўгатэрміновай перспектыве. Наш крытэр - прыбытак - у нейкай меры змяшчае абодва бакі - і рэзультатыўнасць, і здольнасць генераваць вынік. Мера суадносін бакоў вызначаецца часовым гарызонтам: чым менш разліковы інтэрвал часу, тым мацней ігнаруецца здольнасць да вытворчасці.

1. Адлучым і накіруем частку выручкі ў фонд пераменных расходаў у адпаведнасці з устаноўленым нарматывам (працэнтам). У нашым гіпатэтычным прадпрыемстве фонд пераменных расходаў прызначаны для папаўнення складскіх запасаў па меры іх продажу. Такім чынам, размяркоўваючы выручку, мы вырашаем фінансавымі метадамі задачу падтрымання складскіх запасаў, страхуючы сябе ад "нямэтавага" выкарыстання адпаведнай долі выручкі.

 • Падручнік па міжнародных стандартах. - М .: Выдавецкі дом «Бухгалтарскі ўлік», 2005. - 616 с.

На аснове плацежнага календара можна скласці планавую табліцу выкарыстання фондаў. Складанасць складання такой табліцы заключаецца ў прадбачанні будучых паступленняў грашовых сродкаў. Ва ўмовах стабільных або прагназуемых патокаў выручкі, можна разлічыць або верагодны грашовы паток, або, - для асцярожных, - ніжнюю ацэнку велічыні грашовага патоку.

Заўважым, што выручка ўжо «змяшчае» у сабе пастаянныя, зменныя выдаткі і аперацыйную прыбытак (мал 3.). Гэтую гістарычна якая склалася структуру выручкі можна прыняць за аснову размеркавання выручкі па фондах. Калі ж структура выручкі нездавальняючая, то вылучым некаторае нарматыўнае размеркаванне выручкі. Нарматыўная структура выручкі будзе гуляць ролю мэтавай.

S1=K2

2. Рэзервуем аперацыйны прыбытак і ствараем рэзервы - накіроўваем частку выручкі ў фонд прыбытку і рэзерваў.

б)

Фонд вяртання крэдыту па дамове______________

Папаўненне фонду пазаабаротных актываў магчыма за кошт наступных аперацый: амартызацыі, выручкі ад рэалізацыі пазаабаротных актываў, размеркавання (рэінвеставання) прыбытку, укладанняў у капітал удзельнікаў прадпрыемства.

Планаванне штучных дэфіцытаў і прафіцытаў можна праводзіць з дапамогай такой прылады, як аплатны каляндар. Няхай плацежны каляндар – табліца маючых адбыцца паступленняў і выплат у разрэзе відаў і напрамкаў расходавання грашовых сродкаў, з аперацыйнай дэталізацыяй плацяжоў. Неабходнай умовай сумеснай работы плацежнага календара і справаздачы аб дэфіцытах з'яўляецца ўзгадненне аперацый фондаў і спісу артыкулаў паступленняў і выплат, з тым каб мець магчымасць адназначна суадносіць грашовыя сумы плацежнага календара і сумы, якія рэгіструюцца ў фондах.

Справаздача аб дэфіцытах

Для паўнаты карціны варта згадаць яшчэ адну прычыну ўзнікнення рэшткаў і дэфіцытаў - няправільнае размеркаванне выручкі па фондах. І тады пераразмеркаванне па пазіцыях С1 - С3 дазваляе ўхіліць разліковыя перакосы.

Нават нічога не ведаючы аб выручцы, можна ацаніць патрабаваную выручку ў забеспячэнне ўсіх выдаткаў, іншых выплат і планавага прыбытку. У прыватнасці, пастаянныя выдаткі плюс планавы прыбытак, падзеленыя на норму маржынальнага прыбытку і ёсць патрабаваная выручка ў забеспячэнне выдаткаў і прыбытку. Памножым гэтую выручку на працэнт пераменных расходаў у складзе выручкі і атрымаем ацэнку затрат па падтрыманні належнага ўзроўню складскіх запасаў. Наяўнасць іншых выплат абумоўлівае як больш высокі ўзровень выручкі, так і поўнае або частковае выкарыстанне фонду прыбытку разам з фондам пераменных выдаткаў. Праўда, магчымы яшчэ адзін варыянт - прыцягненне дадатковых фінансавых сродкаў. Абапіраючыся на прагнозы, разлічваючы мінімальна неабходны ўзровень выручкі, плануючы прыцягненне пазыковага капіталу, мы, у канчатковым выніку, атрымліваем фінансавую карціну будучыні кампаніі.

а)Версія для друку  

 • рэгістры ўліку дэбіторскай і крэдыторскай запазычанасці,

Да гэтага часу мы лічылі, што даходы і выдаткі адпавядаюць грашовым патокам. Знімем гэтае дапушчэнне і ўвядзем у справаздачу аб дэфіцытах ўлік крэдытных адносін, якія фіксуюцца з дапамогай дэбіторскай і крэдыторскай запазычанасці.

Чацвёртая пасылка характарызуецца сваёй відавочнасцю: выдаткі варта скарачаць з улікам іх значнасці, змяняючы ўзровень выдаткаў з улікам іх структуры, з улікам уплыву выдаткаў на прыбытак, з улікам уплыву выдаткаў на здольнасць генераваць прыбытак.

Фонды аперацый з пазыковым і ўласным капіталам

Паступіла

Фінансавая ўстойлівасць банка будзе наўпрост залежаць ад структуры яго рэсурснай базы - фондаў, з якіх крэдытная арганізацыя бярэ грошы. Як фізічныя асобы не павінны захоўваць усе свае зберажэнні ў адным месцы, так і банк не можа залежаць толькі ад адной крыніцы паступленняў сродкаў.

Адсюль вынікае яшчэ адна асаблівасць: рэсурсы для дзейнасці банка таксама вымяраюцца ў грошах, але ўжо ў якасці пасіваў. Да пасівам банка можна аднесці ўклады кліентаў, сродкі на рахунках, міжбанкаўскія крэдыты, статутны капітал, уласныя сродкі.

І прыбытак банка складаецца як розніца паміж коштам прыцягнення пасіваў і прыбытковасцю актываў. Гэтая розніца можа вымярацца па-рознаму, напрыклад, у выглядзе ўзроўню даходнасці (у працэнтах), ставак па крэдытах, агульнай рэнтабельнасцю, але, па сутнасці, яна павінна адлюстроўваць эфектыўнасць прыцягнення сродкаў і пісьменнасць іх размяшчэння на рынку.

Што такое фандаванне ў банку, навошта яно трэба і на што ўплывае

У артыкулах, прысвечаных фінансавым пытанням у сферы эканомікі, можна сустрэць такі тэрмін, як фандаванне. Што гэта азначае, чаму гэта так важна для банкаўскай сферы, і навошта эканамістам трэба адсочваць гэты паказчык, раскажам далей.

Фондаванне ў банку: што гэта такое

Як вядома, банк - гэта камерцыйная арганізацыя, якая зацікаўлена ў атрыманні максімальнага прыбытку. Менавіта па велічыні прыбытку можна меркаваць аб эфектыўнасці дзейнасці той ці іншай крэдытнай арганізацыі.

 • Тэрміновасць. Усе ўклады, фактычна, афармляюцца да запатрабавання - кліент можа ў любы момант запатрабаваць свае грошы назад, і банк зможа імі карыстацца толькі вельмі абмежаваны час. Такім чынам, даходнасць ад укладання гэтых фондаў будзе невысокая. А вось калі разглядаць міжбанкаўскія крэдыты ці фондавыя рынкі, то тут грошы даюцца на працяглы тэрмін, і іх можна накіраваць на доўгатэрміновыя інвестыцыі.
 • Сродкі акцыянераў банка;

Крыніцы фандавання банка

Для гэтага выкарыстоўваецца мноства формул і паказчыкаў, асноўным з'яўляецца стаўка фандавання - кошт прыцягнутых сродкаў для кожнай банкаўскай здзелкі. Галоўная ўмова - атрыманне прыбытку. Напрыклад, перад выдачай крэдыту або прыёмам грошай на ўклад трэба правесці вялікую працу па вызначэнні працэнтнай стаўкі, і ў аснове будзе ляжаць стаўка фандавання, якая павінна ўлічыць усе рызыкі.

На што трэба арыентавацца:

Напрыклад, калі інфляцыя ў краіне паскараецца, і за гэтым ідзе рост кошту фандавання, то банкі, у якіх высокую долю ў актывах займала іпатэка, апынуцца ў нявыгадным становішчы з-за росту кошту фандавання, а тыя банкі, якія фармавалі свае назапашванні за кошт укладаў. насельніцтва, могуць іх страціць пры "спажывецкай паніцы".

Адпаведна, банкам даводзіцца ўвесь час адсочваць баланс актываў і выдаткаў на фандаванне па тэрмінах, кошту і даступнасці, а таксама фармаваць свае фонды ў залежнасці ад мэтавай арыентацыі будучых актыўных аперацый. Усё гэта сумесна забяспечвае дадатную маржу, устойлівасць банка і яго ліквіднасць.

 • Кошт. Фармуецца гэтак жа, як і ў краме, аналагічна кошту рынкавых тавараў і паслуг. Самымі дарагімі лічацца сродкі кліентаў з-за высокай канкурэнцыі, а таксама атрыманне крэдытаў з працэнтам вышэйшым за сярэднерынкавыя. Таннейшым з'яўляецца фандаванне з міжбанкаўскага рынку.

Для фармавання сваіх актываў, фінансавыя арганізацыі выкарыстоўваюць розныя крыніцы. Сярод іх можна вылучыць дзве асноўныя групы - кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя.

Доўгатэрміновыя крыніцы:

Як правіла, банкі не паказваюць у сваёй фінансавай справаздачнасці прыватныя паказчыкі, але ў раздзеле "Акцыянерам і інвестарам" - "Раскрыццё інфармацыі" можна знайсці агульныя дадзеныя аб фандавання.

Тут і ўзнікае тэрмін фандавання - гэта працэс прыцягнення банкам сродкаў з мэтай забеспячэння яго прамой дзейнасці, а менавіта, фінансавання яго актыўных аперацый. Да фандавання таксама можна аднесці не толькі працэс атрымання грошай з розных крыніц, але і эфектыўнае выкарыстанне ўжо акумуляваных фінансаў з мэтай атрымання прыбытку.

Кожны спосаб прыцягнення рэсурсаў валодае пэўнымі характарыстыкамі, на падставе якіх можна скласці адзнаку структуры фондаў банка. На гэтыя паказчыкі зважаюць не толькі фінансавыя эксперты, але таксама і патэнцыйныя фундатары, кліенты.

Што такое фандаванне ў банку, навошта яно трэба і на што ўплывае

Стаўка можа разлічвацца на любы тэрмін ад 1 тыдня да некалькіх гадоў. Абраны варыянт будзе залежаць ад стратэгіі банка, яго асаблівасцей фарміравання крыніц сродкаў, прапанаваных прадуктаў і працэдуры фандавання.

Асноўная дзейнасць банка зводзіцца да таго, каб як мага танней атрымаць грошы ў працэсе фандавання, і як мага даражэй "прадаць" іх кліентам. Менавіта ад эфектыўнасці гэтага мерапрыемства будзе залежаць выніковая маржа банка.

Кароткатэрміновыя крыніцы фандавання:

Таму вельмі важная дыверсіфікацыя, гэта значыць прысутнасць усіх відаў фандавання, а таксама своечасовая ацэнка стану фондаў, і іх "раўнанне". Гэта надае ўстойлівасць і ліквіднасць усёй банкаўскай сістэме, зніжаючы аперацыйныя рызыкі.

Ацэнка структуры фондаў

Як ацэньваецца эфектыўнасць фандавання

  • Доўгатэрміновыя дэпазіты кліентаў;
  • Сродкі кліентаў на кароткатэрміновых дэпазітах, бягучых і разліковых рахунках.

Што такое фандаванне ў банку, навошта яно трэба і на што ўплывае

  • Інструменты грашовага рынку;
  • Рэсурсы, якія прыцягваюцца з рынку капіталу.

Напрыклад, ВТБ яго паказвае ў выглядзе значэння каэфіцыента дастатковасці капіталу. На аснове гэтай справаздачы можна зрабіць высновы аб структуры пасіваў, дзеючай стратэгіі і сегменце кліентаў, на якія арыентуецца банк.

  • Даступнасць сродкаў. Самыя даступныя крыніцы новых абаротных сродкаў - рахункі кліентаў, так як на іх абслугоўванне затрачваецца менш за ўсё сродкаў і часу. Для прыцягнення сродкаў укладчыкаў выкарыстоўваецца рэклама, унікальныя прапановы для лаяльных і новых кліентаў, развіццё анлайн-прадуктаў. Найбольш дарагія крыніцы даходу - гэта размяшчэнне даўгавых папер, у тым ліку на міжнародным фондавым рынку.

Прыбытак разлічваецца як розніца паміж даходамі ад продажу і расходамі. Банк, па сутнасці, нічога не вырабляе, яго "прадукцыяй" з'яўляюцца грошы. Яны змяшчаюцца ў выглядзе актываў, напрыклад, касавай наяўнасці, каштоўных папер, выдадзеных крэдытаў і г.д. Гэтыя актывы павінны быць прыбытковымі - прыносіць прыбытак банку. Сабекошт гэтых прадуктаў вызначаецца па кошце іх атрымання і далейшай рэалізацыі. Прасцей кажучы, сабекошт можна вызначыць па тым, наколькі дорага грошы абыходзяцца слоік.

Аснова планавання банка - гэта забеспячэнне ліквіднасці яго дзейнасці, гэта значыць, адпаведнасць паміж тэрмінамі, на якія прыцягваюцца рэсурсы (тэрміны абавязацельстваў) і тэрмінамі, на якія гэтыя рэсурсы будуць задзейнічаны (ліквіднасць актываў). Гаворачы больш простай мовай, банк павінен пастаянна "лавіраваць" паміж сумай прыцягнення і выкарыстання грашовых рэсурсаў, каб забяспечваць бесперапынную прыбытковасць, і незалежнасць ад розных крыніц фінансавання.


0 replies on “Фондаванне”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *